Kapselenteroskopi av tunntarmen

Upp

Främst för gastroenterologisk specialist. Information motiverad för kännedom i primärvården.


Utförs med en sväljbar kapseln bestående av en ljuskälla och en kamera som tar två bilder per sekund under dess passage genom magtarmkanalen. Bilderna överförs till en mottagare som patienten bär på sig och vidare till en dator. Kapseln är 28x11 mm och förs fram av tarmens egen motorik. Den återanvänds ej utan spolas ned i toaletten.

Vid nedan indikationer är kapselenteroskopi förstahandsmetod för tunntarmsundersökning.

Indikation

  1. Säkerställd gastrointestinal blödning (synligt blod eller pos F-Hb) där misstanke finns om blödningskälla i tunntarm. Gastro- och koloskopi av god kvalitet (väl rengjord tarm, fullständiga skopier) skall vara utfört minst en gång.
  2. Långvarig persisterande och/eller återkommande järnbristanemi där gastro- och koloskopi under samma förutsättningar som ovan är negativa. Uteslut också blödning från annat organ (urinvägar, gynekologisk blödning), celiaki och dietära orsaker.
  3. Misstanke om Mb Crohn i tunntarm. Alltid efter samråd med gastroenterolog.

Kontraindikation

  • Dysfagi
  • Känd tarmstriktur
  • Inoperabel patient

Förberedelse

Flytande kost efter lunch dagen innan och fram till midnatt. Därefter får varken mat eller dryck intas förrän patienten kommer till mottagningen på undersökningsdagens morgon och sväljer kapseln med två glas vatten. Mediciner får dock tas med liten mängd vatten.


Utförande

Patienten får vid ett tidigt mottagningsbesök sensorer klistrade på buken och en mottagardosa att bära i ett bälte under dagen. Därefter sväljs kamerakapseln. Patienten lämnar sen mottagningen och återkommer på eftermiddagen, varvid mottagarutrustningen kopplas bort.


Tidsåtgång

2 x 20-30 minuter.


Remiss

Allmän remiss med noggranna uppgifter om utförd utredning. OBS skopier!. Kapselenteroskopi utförs på Södersjukhuset, Ersta sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Gastro Center vid Sophiahemmet..

Svar
Efter 1-2 veckor.

Väntetid
1-4 veckor.

Kostnad
Cirka 9 000 kronor.

Om dokumentet: Kapselenteroskopi av tunntarmen

Författare:
Bengt Ödman, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset och Charlotte Höög, Karolinska Universitetssjukhuset
Granskat av:
Filip Öberg, Hammarby Sjöstads Husläkare samt Gastroenterologgruppen, Södersjukhuset
Publicerat:
Januari 1999
Uppdaterat:
Oktober 2013