Kapselenteroskopi av tunntarmen

Upp

Främst för gastroenterologisk specialist. Information motiverad för kännedom i primärvården.


Utförs med en sväljbar kapsel bestående av en kamera som tar bilder under dess passage genom mag-tarmkanalen. Kapseln förs fram av tarmens egen motorik. Den återanvänds ej utan spolas ned i toaletten.

Indikation

  1. Säkerställd gastrointestinal blödning (synligt blod eller pos F-Hb) där misstanke finns om blödningskälla i tunntarm. Gastro- och koloskopi av god kvalitet (väl rengjord tarm, fullständiga skopier) ska vara utfört minst en gång.
  2. Långvarig persisterande och/eller återkommande järnbristanemi där gastro- och koloskopi under samma förutsättningar som ovan är negativa. Uteslut också blödning från annat organ (urinvägar, gynekologisk blödning), celiaki och dietära orsaker.
  3. Misstanke om Mb Crohn i tunntarm. Alltid efter samråd med gastroenterolog.

Kontraindikation

  • Dysfagi
  • Känd tarmstriktur
  • Inoperabel patient

Förberedelse

Flytande kost efter lunch dagen innan och fram till midnatt. Därefter får varken mat eller dryck intas förrän patienten kommer till mottagningen på undersökningsdagens morgon och sväljer kapseln med två glas vatten. Mediciner får dock tas med liten mängd vatten.


Utförande

Patienten får vid ett tidigt mottagningsbesök sensorer klistrade på buken och en mottagardosa att bära i ett bälte under dagen. Därefter sväljs kamerakapseln. Patienten lämnar sen mottagningen och återkommer på eftermiddagen, varvid mottagarutrustningen kopplas bort.


Tidsåtgång

2 x 20-30 minuter.


Remiss

Konsultremiss till endoskopienhet med noggranna uppgifter om utförd utredning. Kapselenteroskopi utförs på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Gastro Center vid Sophiahemmet..

Svar
Efter 1-2 veckor.

Väntetid
1-4 veckor.

Kostnad
Cirka 7.000-9.000 kronor, se Vårdgivarguiden.

Om dokumentet: Kapselenteroskopi av tunntarmen

Författare:
Bengt Ödman, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset och Charlotte Höög, överläkare, Stockholm Gastro Center
Granskat av:
Filip Öberg, specialist i allmänmedicin, Hammarby Sjöstads Husläkare, Ylva Kristoferson Sandström, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Gastroenterologgruppen, Södersjukhuset
Publicerat:
Januari 1999
Uppdaterat:
Januari 2018