Ögonremisser

Upp

Allmänna remisser

Remissinnehåll

Dator eller maskinskriven remiss med följande uppgifter:

 • Aktuella ögonsymtom
 • Synnedsättning. Debut, akut/successiv försämring?
 • Heriditet för glaukom
 • Ytlig inspektion
 • Synskärpa höger resp. vänster öga (med bästa TV-glasögogen på 5 meters håll)
 • Aktuella allmänna sjukdomar + aktuell medicinlista
 • Rullstolsbunden patient
 • Tolk, vilket språk?

Diabetesremisser

Remissinnehåll

 • Tidigare undersökningar? (foto eller klinisk us) pga diabetes? Var? När?
 • Regelbundna ögonundersökningar pga annan ögonsjukdom? Var?
 • Aktuella ögonsymtom
 • Aktuella allmänna sjukdomar + aktuell medicinlista
 • Diabetstyp
 • Typ av diabetesbehandling
 • Kosttabletter eller insulinbehandlad
 • Debutår
 • HbA1c
 • Blodfetter
 • Hypertoni
 • Graviditet, vilken vecka
 • Körkort, när aktuellt med nytt intyg

Om dokumentet: Ögonremisser

Författare:
Samverkansgruppen Ögon Reviderat -02 av Sven-Olof Ingemarsson, Karolinska Huddinge; -05, Gunilla Cernerud; -10, Gunvor von Wendt
Granskat av:
Jonas Tovi, Carema vårdcentral Farsta
Publicerat:
Februari 2001
Uppdaterat:
Maj 2010