Urea Breath Test (UBT) för Helicobacter pylori

Upp

Helicobacter-bakterien innehåller det ureaspjälkande enzymet ureas som spjälkar tillfört urea till ammoniak och koldioxid. Urea med tillsats av den naturliga, icke radioaktiva, isotopen C13 sväljs i form av en tablett och koldioxiden som bildas kan analyseras i utandningsluften.


Indikation

 • Eradikeringskontroll
 • Primär Hp-diagnostik vid tidigare påvisad ulcussjukdom, där Hp-status är okänt och indikation för ny gastroskopi saknas
 • Primär Hp-diagnostik vid strategin testa och behandla (ToT). Se vårdprogram Dyspepsi
 • Fecesantigen Hp kan användas som alternativ metod på samma indikationer

Kontraindikation

Saknas.

 • Tillstånd med ökad risk för annan bakteriell överväxt i ventrikeln (status post ventrikelresektion, aklorhydri) medför risk för falskt positivt resultat
 • Protonpumpshämmarbehandling (PPI) och antibiotika medför risk för falskt negativt resultat

Förberedelse

 • Ej antibiotika 4 veckor innan testet
 • Ej PPI 2 veckor innan testet
 • Fasta 6 timmar

Utförande

Tablett sväljs. Vänta i 10 min. Utandning.


Tidsåtgång

Cirka 15-20 minuter.


Remissinnehåll

 • Vid primär diagnostik av ev Hp-infektion: uppgifter om fastställd ulcussjukdom - när, var, hur?
 • Vid eradikeringskontroll: uppgift om given eradikeringskur - när, vad?
 • Uppgift om senaste intag av protonpumpshämmare (PPI)

Svar
3-20 dagar. Beroende på om analysen sker lokalt eller på lab.

Kostnad
300-400 kr.

Patientinformation: Urea Breath Test

Om dokumentet: Urea Breath Test (UBT) för Helicobacter pylori

Författare:
Bengt Ödman, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset
Granskat av:
Filip Öberg, distriktsläkare, Hammarby Sjöstads Husläkare, Ylva Kristoferson Sandström, distriktsläkare, Boo vårdcentral samt Gastroenterologgruppen, Södersjukhuset
Publicerat:
Juni 2008
Uppdaterat:
Oktober 2013