KOL - akut behandling exacerbation

Upp

 

Uppdatering under covid-19-pandemin:

Använd Spacer vid behandling av astma/KOL på mottagningen, ej nebulisator. Nebulisatorer är aerosolbildande vilket ökar risk för smittöverföring. Spacer L'espace och Vortex kan autoklaveras, Optichamber rengörs med väteperoxid.


En KOL-exacerbation definieras som en akut försämring i andningen som kräver en ökad behandling. Den vanligaste orsaken är en luftvägsinfektion.

En exacerbation karakteriseras av 2 av 3 nedanstående symtom:

  • Nytillkomna missfärgade upphostningar
  • Ökad mängd upphostningar
  • Ökad dyspné

Akut behandling

Följ andningsfrekvens, hjärtfrekvens och saturation.

Vid dåligt svar på akutbehandling - skicka akut till sjukhus.

Syrgas Vid hypoxi: Ge syrgas för att eftersträva 88-92% i saturation. Normalt räcker 1-2 liter/minut. Beakta risken för koldioxidretention.
Luftrörsvidgande Spray och spacer har lika god effekt som nebulisator. Ges upp till 8 gånger per dag.

I första hand behandling i spacer: Salbutamolspray Airomir 0,1 mg/dos, 4-10 separata doser följt av ipratropiumspray Atrovent 20 ug/dos, 4 separata doser. Tag minst 5 andetag i masken per dos. Kan upprepas var 20:e minut under sammanlagt en timme.

I andra hand behandling i nebulisator:
Salbutamol 2,5-5 mg och iptratropium 0,5 mg via nebulisator. Kan upprepas efter 30-45 minuter.

Subakut behandling

Antibiotika: Antibiotika endast vid misstanke på bakteriell infektion, dvs vid missfärgade upphostningar. Tag sputumodling före antibiotika om möjligt.

Amoxicillin 500-750 mg
, 1 x 3 i (5-)7 dagar alternativt Doxycyklin 100 mg, 2 x 1 i 3 dagar, därefter 1 x 1 i 4 dagar.
Steroider: Prednisolon 30-40 mg (6-8 stycken á 5 mg) eller Betapred 3-4 mg (6-8 stycken á 0,5 mg). Dosering en gång per dag, helst på morgonen. Behandlingstid 5 dagar.

Ge skriftlig behandlingsplan med ordination kortverkande bronkvidgande ofta upp till 8 gånger dagligen, samt instruktioner när och hur de ska söka akut.

Min behandlingsplan, kort version för utskrift.

Min behandlingsplan, fullständig version (SKL).

Se Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator (Janusinfo).

Uppföljning

Hos ordinarie läkare eller KOL-sköterska inom 6 veckor.

  • CAT-skattning och saturation (har CAT eller saturation försämras jämfört med före exacerbationen?)
  • Rökstatus (erbjud rökavvänjning)
  • Annan orsak till exacerbationen? Pneumoni, samsjuklighet (t.ex. underbehandlad kardiovaskulär sjukdom?)
  • Längd/vikt (behövs remiss till dietist?)
  • Följsamhet ordination, inhalationsteknik, se Lär patienten inhalera rätt (Janusinfo)
  • Se över behandlingsplan, vaccinationsstatus och receptförskrivning
  • Remiss KOL-skola?

Det här akutavsnittet är en bilaga till vårdprogrammet KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Om dokumentet: KOL - akut behandling exacerbation

Författare:
Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen, Anne Geborek, överläkare, Lung-Allergisektionen, Södersjukhuset, Astrid Sjöström, specialist i allmänmedicin, Capio Ringens vårdcentral, Katarina Perlhagen, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Jenni Viitala, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral.
Granskat av:
Björn Stridh, specialist i allmänmedicin, Kunskapsteam astma/allergi/KOL, Akademiskt primärvårdscentrum, Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, Kunskapsteam astma/allergi/KOL, Akademiskt primärvårdscentrum
Publicerat:
Maj 2006
Uppdaterat:
Juni 2019