Bilaga till omvårdnad urinkateter

Katetrar, uppsamlingspåse och fixeringsanordning

Upp

Kateterns tillverkningsmaterial har betydelse för dess egenskaper. Notera att olika företag har olika färg på ett och samma material. Läs på förpackningen. Rekommendation och kvalitet kan variera mellan olika tillverkare.

OBS! Individuellt anpassade bytesintervall.
Tillverkarens rekommendation avser längsta möjliga liggetid.

Standardkaterar

Upp

Standardkatetrar – 12,14,16 charrière – nelatonspets.

Silikon

Ren silikon (beteckningar som: "All silicone", "100% silicone")

Längd: 40 cm, 20 cm samt för pediatriskt bruk 30 cm

Användning: Alternativ vid latexallergi. Tunn katetervägg ger rymligt lumen och god avrinning även med 12 charrière.

Materialbeskrivning: Helgjuten i vävnadsvänligt material. Något styv kateter.

Volym i ballong: 10 ml (pediatrisk 5 ml).För att undvika att ballongen krymper används ofta glycerinmix. Om ballongen fylls med sterilt vatten bör den kontrolleras, se avsnitt ”kontroll av kateterballong” i omvårdnadsprogrammet.

Längsta liggetid: 3 månader

Hydrogelbelagd silikon ("Hydrogelcoated silicone")

Denna kateter finns inte längre i Stockholm – utgår.

Latex (latex utan täckande ytskikt förekommer inte i Sverige)

Hydrogelbelagd latex ("Hydrogelcoated latex")

Längd: 40 cm, 23cm samt för pediatriskt bruk 30 cm

Användning: Bekvämast möjliga kateter med latexkärna. Används inte till latexallergiker. Tjock vägg medför liten lumen varför 12 charrière inte rekommenderas till patient med grumlig urin.

Materialbeskrivning: Latexkärna med beläggning av hydrogel både in- och utvändigt. Beläggningen bildar tillsammans med fukt från urinröret en hal yta. Denna reducerar friktion mot slemhinnan och försvårar fäste av salter på katetern vilket ger god patientkomfort. Mjuk och följsam.

Volym i ballong: 10 ml (pediatrisk 5 ml). Kontroll av ballong ej nödvändig.

Längsta liggetid: 3 månader

Silikon-elastomer belagd latex ("Silicone-elastomercoated latex")

Längd: 40 cm

Användning: Kortare kateterbehandling. Används inte till latexallergiker. Tjock vägg medför liten lumen varför 12 charrière inte rekommenderas till patient med grumlig urin.

Materialbeskrivning: Latexkärna beklädd med silikon-elastomer. Mjuk och följsam.

Volym i ballong: 10 ml. Kontroll av ballong ej nödvändig.

Längsta liggetid: 3 månader?

Tiemannspets Helsilikon, silikon-elastomer belagd latex

Längd: 40 cm

Användning: Den böjda spetsen underlättar vid svårighet att sätta kateter. Kunskap om metod i kateterisering med tiemannspets krävs för att undvika skador på urinröret.

Materialbeskrivning: Se standardkatetrar ovan.

Suprapubisk urinkater

se VÅRDHANDBOKEN

Urinuppsamlingspåse

Upp

Påsens slanglängd anpassas efter avståndet mellan kateter och fixering eller urinpåshållaren. Påsen bör placeras lägre än urinblåsan för bästa avrinning - beakta rullstolsburen kateterbärare.

Tömbar
Vårdtagare eller vårdare kan enkelt tömma påsen via ventil. Avklippbar slang för individuell anpassning finns. Mindre påse (500 ml) med kort slang dagtid kan seriekopplas till större påse (1500-2000 ml) med lång slang nattetid. Den tömbara påsen byts ca 1 gång per vecka

Ej tömbar
Bör ej användas direkt kopplad till kateter pga risk för bakterieinvasion vid byten. Används ofta nattetid med lång slang vid seriekoppling till tömbar dagpåse (se ovan) eller kateterventil.

Fixeringsanordning

Upp

Urinpåsens fixeringsanordning skall vara placerad diskret och under urinblåsans nivå - se ovan. Beakta kateterbärarens val av klädsel. Om möjligt placering på underbenet där den oftast syns och känns minst.

Fäst/fixeringsband

Finns för flera olika fabrikat av påsar. Kan placeras både på vad och lår.

Leggyfix
Elastisk ficka som träs på benet och passar alla påsar. Kan placeras både på vad och lår. "Tight" storlek och regelbundna påstömningsintervall rekommenderas då fickan lätt glider. Lämplig vid korttidsanvändning.

Fixeringsband
Conveen respektive Benband Resårband för fixering av urinpåse på vad eller lår. Kardborrfäste gör att banden är lätta att anpassa individuellt. Lämplig vid både kort- och långtidsanvändning.

Netti byxben
Passar alla påsar med kort slang. Ficka som träs på benet och fixeras med midjeband. Tillgänglig i bomull. Lämplig vid långtidsanvändning.

Netti underbensfäste
Passar alla påsar. Ficka som träs på vaden och fixeras med resårband. Tillgänglig i bomull. Lämplig vid långtidsanvändning.

Om dokumentet: Bilaga till omvårdnad urinkateter

Författare:
Märta Lauritzen, uroterapeut, urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Eva Person, uroterapeut, urologiska kliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Lars Henningson, specialistläkare i urologi, urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Uppdaterat:
Oktober 2010