Extremitetsischemi, uttalad kritisk med snabb progress

Akut hot mot extremiteten

Upp

Om klinisk bedömning talar för uttalad kritisk ischemi remitteras patienten direkt till kärlkirurgisk mottagning. Ingen utredning i primärvården på grund av risk för irreversibel skada vid fördröjd behandling. Detta gäller framförallt vid snabb progress med omfattande vävnadsskada eller svår smärta. Tänk på att smärta helt kan saknas hos patienter nmed diabetesneuropati.

Info om bedömning och eventuellt remissinnehåll, se vårdprogrammet Kronisk kritisk extremitetsichemi.

Kärlkirurgisk konsult dygnet runt för hela SLL: 08-517 760 91

Frågor kontorstid angående patienter redan utredda eller opererade på kärlkirurgen, ring intern kärlkirurgkonsult vid aktuellt sjukhus via växeln:

  • Karolinska Universitetssjukhuset:
    Tel: 08-517 700 00
  • Södersjukhuset:
    Tel: 08-616 10 00

Om dokumentet: Extremitetsischemi, uttalad kritisk med snabb progress

Författare:
Bengt Berg, sektionschef, Kärlsektionen, Södersjukhuset, Lena Blomgren, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset; Peter Konrad, specialistläkare, Södersjukhuset
Uppdaterat 2015: Claes Bergmark, överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskat av:
Eva Karlsson Holm, distriktsläkare, Ektorps vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för hjärt- och kärlsjukdomar:
Göran Lundberg, specialistsakkunnig (spesak) i kärlkirurgi, april 2015
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Januari 2015