Prolaps

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Diagnos, utredning och kontroll av flertalet patienter.

Remiss till specialist i gynekologi

Vid

 • besvär för ställningstagande till behandling
 • komplikation/recidiv efter genomgången operation
 • osäker diagnos
 • tumörmisstanke
 • problem med konservativ behandling

Remissinnehåll

 • Allmän anamnes, nuvarande sjukdomar och behandlingar
 • Gynekologisk anamnes
 • Prolapsbesvär
 • Inkontinensbesvär

Spesamgruppen för gynekologi

Symtom

Upp

Framfall är en försvagning av vaginalväggen som medför att någon eller fler av slidans väggar (främre, bakre, vaginaltopp/cervix/uterus) buktar in i slidan och ibland ut genom slidöppningen.

Bakomliggande organ kan vara:

 1. Framvägg: urinblåsa (cystocele)
 2. Bakvägg: ändtarm (recto-, proctocele) eller fossa Douglasi med tunntarm (enterocele)
 3. Vaginaltopp: cervix (cervixelongation) eller uterus (subtotal eller total uterovaginal prolaps)

Det mest prolapsspecifika symtomet är så kallad globuskänsla, dvs att något buktar ut ur slidmynningen. Andra symtom kan vara från:

 • Urinvägar: trängningar, blåstömningssvårighet, upprepade UVI:er, urinläckage
 • Tarm: svårighet att krysta ut avföringen, behov av att trycka mot bakre slidväggen
 • Nedsatt sexuell funktion

Riskfaktorer

Upp
 • Vaginala förlossningar, ökad risk med ökat antal och ökad risk vid stora bristningar
 • Graviditet
 • Ålder
 • Hereditet för framfall
 • Förstoppningsbesvär
 • Övervikt
 • Anamnes på varicer, bråck, hemorrojder
 • Tungt fysiskt arbete

Differentialdiagnos

Upp
 • Annan lokal förändring i vulva
 • Tumör

Utredning

Upp

Anamnes

 • Prolapsspecifika symtom, med eller utan inkontinensbesvär, se "Symtom"
 • Gynekologisk undersökning

Behandling

Upp

Upplever patienten inga besvär behövs ingen behandling.

Konservativ behandling med ring eller annat inlägg. Kräver täta kontroller inledningsvis, därefter kontroll/byte 1-4 ggr per år. Vid ringbehandling behövs slemhinneskydd med lokala östrogener: vagitorier 2 gånger per vecka hos postmenopausala kvinnor.

Kirurgisk åtgärd.


Patient som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation


Uppföljning

Upp

Vid prolapsring: kontroll/byte enligt ovan, annars vid nya besvär.

Komplikationer

Upp

Till ringbehandling

 • Skavsår med flytningar och blödningar
 • Svårighet att få ring att sitta kvar
 • Blåstömningssvårigheter trots ringbehandling

Till kirurgi

 • Hög frekvens recidiv anatomiskt av vilka cirka 10% av de opererade får tillbaka symtom. Recidiven vanligast första året efter operation men kan även uppstå senare
 • Ansträngningsinkontinens eller trängningsinkontinens
 • Dyspareuni, smärtsamma samlag
 • Erosion av vaginalslemhinnan efter prolapsoperation med nät

Om dokumentet: Prolaps

Författare:
Chris Rodhner, distriktsläkare, Stureby vårdcentral
Granskat av:
Marie Westergren Söderberg, överläkare, Kvinnokliniken, Södersjukhuset
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för obstetrik och gynekologi:
Karin Pettersson, ordf, december 2017
Publicerat:
Maj 2010
Uppdaterat:
December 2017