Hallux valgus

Vårdnivå och remissrutiner

Upp

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning, handläggning och icke kirurgisk behandling
 • Utredning med belastad röntgen av fot

Remiss till specialiserad öppenvårdsmottagning

 • Vid behov av kirurgi hos patient som önskar kirurgisk behandling
  Indikationer är:
  • påtagliga besvär trots skoråd och fotinlägg
  • komplikationer efter operation

Återremiss till husläkarmottagning

 • Om ingen operationsindikation föreligger
 • I väntan på operation vid behov av optimering av levnadsvanor

Remissinnehåll

 • Symtom, funktionsproblem, gångförmåga, duration av besvär
 • Distalstatus beträffande cirkulation och sensibilitet
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar
 • Patientens inställning till operation
 • Datum för röntgen/kopia av röntgenutlåtande, bör ej vara äldre än 1 år
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior

Bakgrund

Upp

Symtom

Hallux valgus innebär att stortån är sned och pekar in mot de andra tårna. Genesen bakom är inte fullt känd.

 • Smärta medialt över stortåns grundled
 • Skor ger ofta besvär med trycksmärta
 • Svårt att hitta sko som passar
 • Ofta besvärsfri barfota

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Kvinnligt kön
 • Trånga skor
 • Överbelastning av framfoten
 • Högt eller lågt fotvalv
 • Artros
 • Reumatoid artrit
 • Överrörlighet
 • Neuromuskulära sjukdomar

Utredning

Upp

Diagnosen hallux valgus ställs i de flesta fall kliniskt. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Status

 • Lateral deviation av stortå: vinkling mot andra tån >15°
 • Medial deviation av första metatarsalbenet, foten blir bredare
 • Sänkt främre fotvalv
 • Pseudoexostos: ömmande, hård uppdrivning medialt över grundleden, ömmande klavusbildning, rodnad
 • Bursit kan förekomma i samband med pseudoexostos
 • Omlottställning och hammartå av andra tår kan förekomma

: Illustration av fot med smärta över stortåns grundled


Bildbeskrivning för synskadade:
Illustration av fot med smärta över stortåns grundled
Bildtext:
Smärta över stortåns grundled är typiskt vid hallux valgus.
Källa:
Nationella rekommendationer fotkirurgi
Illustration:
Göran Paulsson, 2019

Klinisk indelning av lateral deviation:

 • 15–20°: lindrig
 • 20–40°: måttlig
 • >40°: grav

Bilddiagnostik

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas om röntgen är indicerat.

Behandling

Upp

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om det inte är tillräckligt kan patienten behöva inlägg och skoanpassning av ortopedingenjör. Kirurgi är sällan ett alternativ. Vid kvarstående, påtagliga besvär som inte kan hanteras bör patienten dock röntgas inför ställningstagande till kirurgi.

Egenvård

Ge råd om att använda:

 • Rymliga, bekväma skor
 • Hallux valgus-hjälpmedel
 • Främre pelott (inlägg)

Hallux valgus-hjälpmedel och pelott finns att köpa i handeln.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare, eventuellt i gelform vid lokal inflammation

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är aktuell genomförs osteotomi, borttagning av pålagringar eller mjukdelsplastik för att räta ut leden.


Patient som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation


Kloka listan 2020

Sjukskrivning

Upp

Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen: Vissa fotbesvär

Relaterad information

Upp

Nationella rekommendationer fotkirurgi (Svenskt fotkirurgiskt sällskap)

Patientinformation

Hallux valgus - snedställd stortå (1177 Vårdguiden)

Om dokumentet: Hallux valgus

Författare:
Riktlinje för primärvården utifrån Nationellt kliniskt kunskapsstöd (Sveriges kommuner och regioner, SKR)
Godkänt av:
Regionalt programområde (RPO) Rörelseorganen, Stockholm-Gotland
Publicerat:
November 2013
Uppdaterat:
Juni 2020