Hammartå

Vårdnivå och remissrutiner

Upp

Husläkarmottagning

 • Utredning med belastad röntgen av fot
 • Ickekirurgisk behandling

Remiss till specialiserad öppenvårdsmottagning

 • Bedömning för kirurgisk behandling
 • Bara remiss om patienten är intresserad av operation
 • Kontrollera distalstatus beträffande cirkulation och sensibilitet
 • Minimera patienternas riskfaktorer och optimera inför kirurgi
 • Informera rökare att rökstopp krävs före operation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fot belastade bilder)
 • Anamnes och status, mediciner, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder inför besöket

Bakgrund

Upp

Symtom

En tå som inte kan rätas ut aktivt på grund av en flexionsdeformitet kallas hammartå.

 • Skor ger ofta besvär med trycksmärta och klavusbildning ovanpå tåns proximala interfalangealled (PIP-leden)
 • Patienten har svårt att hitta sko som passar
 • Patienten har svårt att sträcka ut PIP-leden
 • Belastningssmärta under främre trampdynan med förhårdnader (på grund av att en subluxation i MTP-leden) förekommer
 • Hammartå kan även förekomma utan smärta

Riskfaktorer

 • Trånga skor
 • Hereditet
 • Sänkt främre fotvalv
 • Sekundärt till hallux valgus
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Reumatoid artrit
 • Diabetes
 • Artros

Utredning

Upp

Diagnosen hammartå ställs i de flesta fall kliniskt. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Status

 • En eller flera tår är krökta, oftast 2:a tån, även 3:e och 4:e tån förekommer, ofta bilateralt
 • Kontraktur av PIP-leden förekommer ofta
 • Överridande tår förekommer, ibland ligger hammartån över intilliggande tå
 • Sår dorsalt över PIP-leden kan finnas

Illustration av fot med krökt andra tå

Bildbeskrivning för synskadade: Illustration av fot med krökt andra tå.
Bildtext:
En eller flera tår, oftast den andra, är krökta.
Källa:
Nationella rekommendationer fotkirurgi
Illustration:
Göran Paulsson, 2019

Bilddiagnostik

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas när röntgen är indicerat.

Behandling

Upp

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om det inte är tillräckligt kan patienten behöva inlägg eller skoanpassning av ortopedingenjör. Operation kan i vissa fall vara indicerad vid symtomgivande kontraktur, smärta och sår trots justering av skor.

Egenvård

Ge råd om:

 • Bekväma skor
 • Rymlig tåbox, främre pelott och olika former av tåskydd mot skav
 • Fotvård som fotbad och filning av förhårdnader, gärna utförd av en medicinsk fotterapeut

Främre pelott och tåskydd kan köpas i handeln. Vid otillräcklig effekt av skoanpassning och fotvård, råd patienten att vända sig till ortopedingenjör för att få individuellt anpassade fotbäddar.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs artrodes eller falangresektion i kombination med senplastik.


Patient som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation


Kloka listan 2020

Sjukskrivning

Upp

Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen: Vissa fotbesvär

Relaterad information

Upp

Nationella rekommendationer fotkirurgi (Svenskt fotkirurgiskt sällskap)

Patientinformation

Hammartå (1177 Vårdguiden)

Om dokumentet: Hammartå

Författare:
Riktlinje för primärvården utifrån Nationellt kliniskt kunskapsstöd (Sveriges kommuner och regioner, SKR)
Godkänt av:
Regionalt programområde (RPO) Rörelseorganen, Stockholm-Gotland
Publicerat:
November 2013
Uppdaterat:
Juni 2020