Mortons neuralgi

Vårdnivå och remissrutiner

Upp

Husläkarmottagning

 • Utredning och icke kirurgisk behandling
 • Belastade röntgenbilder i standardprojektioner för att utesluta differentialdiagnoser

Remiss till ortopedteknik

 • Inläggssulor med så kallad främre pelott för utprovning under 6 månader

Remiss till specialiserad öppenvårdsmottagning

 • Ställningstagande till kirurgisk behandling när främre pelott ej hjälpt
 • Eventuellt behov av MRT-undersökning bedöms (och beställs) av ortoped
 • Relativ kontraindikation: rökfri före operation (på grund av försämrat läkningsresultat)
 • Absoluta kontraindikationer: fotsår, nedsatt cirkulation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fot, belastade bilder)
 • Anamnes och status, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när

Bakgrund

Upp

Symtom

Mortons neuralgi kännetecknas av neurombildning av plantara digitalnerver.

 • Ilande nervsmärta i framfoten vid belastning, ofta med utstrålning i tårna
 • Smärtan är vanligtvis lokaliserad mellan 3:e och 4:e tån, kan även förekomma mellan 2:a och 3:e tån
 • Smärtan är mest uttalad med skor men förekommer också barfota
 • Ibland förekommer känselbortfall ut i tårna

Illustration av fot med smärta mellan 3:e och 4:e tån


Bildbeskrivning för synskadade:
Illustration av fot med smärta mellan 3:e och 4:e tån.
Bildtext:
Smärtan är vanligtvis lokaliserad mellan 3:e och 4:e tån.
Källa:
Nationella rekommendationer fotkirurgi
Illustration:
Göran Paulsson, 2019

Differentialdiagnos

 • Stressfraktur
 • Mb Köhler
 • Enkondrom
 • MTP-instabilitet
 • Bursit, artrit
 • Ganglion
 • Främmande kropp

Utredning

Upp

Diagnosen Mortons neuralgi ställs i de flesta fall kliniskt. Bilddiagnostik kan behövas för att fastställa diagnosen. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Bilddiagnostik

I de fåtal fall diagnosen behöver verifieras utförs MR. Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas när röntgen är indicerad.

Behandling

Upp

Tidigt insatt smärtstillande och skoanpassning är basen i behandlingen. Förbered patienten på att läkningsperioden är lång. Patienten kan behöva inlägg eller skoanpassning av ortopedingenjör. Kvarstår påtagliga symtom kan operation vara aktuell.

Egenvård

Ge råd om:

 • Bekväma, rymliga skor
 • Inlägg med främre pelott, finns att köpa i handeln

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Kortisoninjektion (från dorsalsidan) kan ha effekt

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är aktuell genomförs ligamentklyvning för att öka utrymmet för nerven.


Patient som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation


Kloka listan 2020

Sjukskrivning

Upp

Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen: Vissa fotbesvär

Relaterad information

Upp

Nationella rekommendationer fotkirurgi (Svenskt fotkirurgiskt sällskap)

Patientinformation

Mortons sjukdom - ont i framfoten (1177 Vårdguiden)

Om dokumentet: Mortons neuralgi

Författare:
Riktlinje för primärvården utifrån Nationellt kliniskt kunskapsstöd (Sveriges kommuner och regioner, SKR)
Godkänt av:
Regionalt programområde (RPO) Rörelseorganen, Stockholm-Gotland
Publicerat:
November 2013
Uppdaterat:
Juni 2020