Tumbasartros (CMC I-artros)

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Utredning - diagnos/differentialdiagnos
 • Konservativ behandling och uppföljning

Remiss till specialist i ortopedi, handkirurgi

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Anamnesens längd
 • Sömnstörande vilovärk?
 • Belastningssmärta i arbete och aktiviteter. Eventuell arbetsoförmåga?
 • Genomförda behandlingar: Provat NSAID? Ortos? Kortisoninjektion?
 • Röntgenundersökning, bifoga kopia på svaret och ange undersökande enhet

Remiss till arbetsterapeut

Ortosutprovning. Hjälpmedel för dagliga aktiviteter.

Remiss till sjukgymnast

Artrosskola.

Spesamgruppen för ortopedi

Sjukskrivning

Upp

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Vissa hand- och handledsbesvär

Sjukskrivning efter operation sköts av opererande enhet.

Förkom

Symtom

Upp
 • Belastningssmärta vid tum-pekfingergrepp. Smärtan förläggs till leden mellan metacarpale I och carpus och kan försvåra ADL
 • Eventuell vilovärk som kan störa nattsömnen

Epidemiologi

Upp

Radiologiska artrosförändringar i leden mellan trapezium och metacarpale I finns hos cirka 50% av kvinnor över 50 år, varav de flesta inte har några besvär. Arbetsbelastning har inte visat öka risken för artros, men kan medföra tidigare symtomdebut.

Hos många är CMC I-artrosen del i en allmän artrossjukdom.

Differentialdiagnos

Upp
 • Posttraumatisk artros, oftast efter Bennettfraktur, dvs en fraktur i basen av metacarpale I
 • Artros i leden mellan scaphoideum och trapezium (synlig på röntgen)
 • De Quervains tendinit, så kallad handledstendinit, se vårdprogram Senskideåkommor
 • Reumatoid artrit

Utredning

Upp

I status kan man notera följande

 • Svullnad och uppdrivning kring tumbas
 • Smärta och eventuellt krepitationer vid passiv rörelse i CMC-I led
 • Rörelsesmärtor i CMC I-leden kan förorsaka svårigheter att öppna greppet mellan tumme och pekfinger (adduktionskontraktur)
 • Sekundär översträckning i tummens MCP-led

Diagnosen ska bekräftas med en röntgenundersökning.

Behandling

Upp

Specialist i allmänmedicin

Behandlingen bör alltid inledas konservativt med vila och avlastning med en ortos. En sådan kan tillverkas av distriktsarbetsterapeut eller köpas färdigtillverkad i sjukvårdsaffär.

NSAID-preparat kan ofta lindra besvären. Kortison kan injiceras i CMC-I-leden. Vid god effekt kan en sådan injektion upprepas ett par gånger, dock ej oftare än var tredje månad.

Operation

Den vanligaste operationsmetoden är trapezektomi med eller utan senplastik. Vid denna operationsmetod bibehålls ledrörligheten. I enstaka fall kan en steloperation eller ledprotes bli aktuell.

Gipstid efter operation är en månad. Därefter ortos i ytterligare en till flera månader.

Konvalescenstiden efter operation brukar vara lång, vanligen mellan fyra till sex månader. Efter ett år brukar kraften i handen vara närmast återställd och de flesta patienter har inte längre vilovärk. Viss belastningssmärta kan dock kvarstå.

Om dokumentet: Tumbasartros (CMC I-artros)

Författare:
Marianne Arner, överläkare, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Publicerat:
Maj 1997
Uppdaterat:
Juni 2017