Mycoplasma genitalium

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik och behandling, information till patienten.

Infektion med mycoplasma genitalium omfattas inte av Smittskyddslagen men aktuel(la) partner bör provtas.

Remiss till specialist i hudsjukdomar/venerologi

Remiss till specialistmottagning vid behandlingssvikt, antibiotikaresistens och tecken på uppåtstigande infektion (endometrit, salpingit, epididymit).

Remittera till venereologisk mottagning (Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus) eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Remissinnehåll

 • Svar på utförda undersökningar
 • Behov av diagnostik

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Resultat av utredningen, diagnos och behandling

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig vid okomplicerad infektion.

Symtom

Upp
 • Sveda eller obehag i urinröret såsom vid uretrit
 • Tjock till genomskinlig flytning från urinröret kan förekomma
 • Vaginala flytningar
 • Obehagskänsla i underlivet
 • Blödningsrubbningar hos kvinnor
 • Balanit
 • Endometrit, salpingit och epididymit kan förekomma men är mindre vanligt än vid klamydia

Inkubationstid

Symtom kan uppträda 10-14 dagar efter smittotillfället.

Epidemiologi

Upp

Relativt nyupptäckt som orsak till uretrit hos män och kvinnor. Uppskattas till att vara hälften så vanlig som klamydia i Sverige (2012).

Antibiotikaresistens vanligt och ökande. Test för makrolidresistens finns på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Differentialdiagnos

Upp
 • Gonorré
 • Klamydia
 • Ospecifik uretrit/cervicit
 • Urinvägsinfektion hos kvinnor
 • Svalgbakterier (som streptokocker och hemofilus influenzae)
 • Prostatit

Utredning

Upp

Vid misstänkta symtom tas alltid urin-PCR.

Man kan ta PCR-prov från svalg, vagina, rektum och i så fall med virocult provtagningsset. Vid misstanke om annan lokalisation än uretra kan patienten remitteras till specialist.

Om gonorré- eller klamydiaprov är negativt bör man utreda för mycoplasma genitalium om patienten fortfarande har symtom.

I speciella fall, som hos män (vars partner har fått spontanabort), kan man även ta spermaprov för diagnostik.

Behandling

Upp

Sker på vårdcentral eller specialistklinik.

Farmakologisk behandling

Tablett Azithromycin 250 mg, 2 x 1 dag 1 och därefter 1 x 1 i 4 dagar. Vid behandlingssvikt, dvs kvarvarande eller recidiverande symtom, tablett Moxifloxacin 400 mg, 1 x 1 i 7 dagar.

OBS! Behandla inte med tablett Azithromycin 1 g i engångsdos, då detta ökar risken för resistensutveckling.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Inte obligatorisk men aktuel(la) partner bör provtas, även svalg och rektum i förekommande fall.

Kloka listan 2019

Om dokumentet: Mycoplasma genitalium

Författare:
Sven Grützmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna, Eva Litnäs, specialist i allmänmedicin, Gustavsbergs vårdcentral
Granskat av:
Eva Berg-Björnelius, överläkare, Venerologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för hud- och könssjukdomar:
Arne Wikström, docent, överläkare, februari 2018
Kloka listan 2019:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Februari 2018