Mycoplasma genitalium

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik och behandling, information till patienten.

Infektion med mycoplasma genitalium omfattas inte av Smittskyddslagen men aktuel(la) partner bör provtas.

Remiss till specialist i hudsjukdomar/venerologi

Remiss till specialistmottagning vid behandlingssvikt, antibiotikaresistens och tecken på uppåtstigande infektion (endometrit, salpingit, epididymit).

Remittera till venereologisk mottagning (Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus) eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Remissinnehåll

 • Svar på utförda undersökningar
 • Behov av diagnostik

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Resultat av utredningen, diagnos och behandling

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig vid okomplicerad infektion.

Symtom

Upp
 • Sveda eller obehag i urinröret såsom vid uretrit
 • Tjock till genomskinlig flytning från urinröret kan förekomma
 • Vaginala flytningar
 • Obehagskänsla i underlivet
 • Blödningsrubbningar hos kvinnor
 • Balanit
 • Endometrit, salpingit och epididymit kan förekomma men är mindre vanligt än vid klamydia

Inkubationstid

Symtom kan uppträda 10-14 dagar efter smittotillfället.

Epidemiologi

Upp

Relativt nyupptäckt som orsak till uretrit hos män och kvinnor. Uppskattas till att vara hälften så vanlig som klamydia i Sverige (2012).

Antibiotikaresistens vanligt och ökande. Test för makrolidresistens finns på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Differentialdiagnos

Upp
 • Gonorré
 • Klamydia
 • Ospecifik uretrit/cervicit
 • Urinvägsinfektion hos kvinnor
 • Svalgbakterier (som streptokocker och hemofilus influenzae)
 • Prostatit

Utredning

Upp

Vid misstänkta symtom tas alltid urin-PCR.

Man kan ta PCR-prov från svalg, vagina, rektum och i så fall med virocult provtagningsset. Vid misstanke om annan lokalisation än uretra kan patienten remitteras till specialist.

Om gonorré- eller klamydiaprov är negativt bör man utreda för mycoplasma genitalium om patienten fortfarande har symtom.

I speciella fall, som hos män (vars partner har fått spontanabort), kan man även ta spermaprov för diagnostik.

Behandling

Upp

Sker på vårdcentral eller specialistklinik.

Farmakologisk behandling

Tablett Azithromycin 250 mg, 2 x 1 dag 1 och därefter 1 x 1 i 4 dagar. Vid behandlingssvikt, dvs kvarvarande eller recidiverande symtom, tablett Moxifloxacin 400 mg, 1 x 1 i 7 dagar.

OBS! Behandla inte med tablett Azithromycin 1 g i engångsdos, då detta ökar risken för resistensutveckling.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Inte obligatorisk men aktuel(la) partner bör provtas, även svalg och rektum i förekommande fall.

Kloka Listan 2017

Om dokumentet: Mycoplasma genitalium

Författare:
Sven Grutzmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, allmänläkare, Capio vårdcentral Farsta
Granskat av:
Eva Berg-Björnelius, överläkare, Venerologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Charlotte Oja, distriktsläkare, Capio vårdcentral Farsta, Åsa Niper, distriktsläkare, Capio vårdcentral Farsta, Wahid Hakimi, distriktsläkare, Capio vårdcentral Vårberg, Eva Westerberg, distriktsläkare, Capio vårdcentral Slussen, Håkan Nilsson, distriktsläkare, Capio vårdcentral Gubbängen
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för hud- och könssjukdomar:
Arne Wikström, Eva Andersén Karlsson, ordf, Stockholms läns landstings läkemedelskommitte
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Januari 2016