Egenvård vid diabetes - Hälsoråd

Patientinformation

Upp

Det övergripande målet för all behandling av diabetes är att förhindra komplikationer - akuta och långsiktiga, och samtidigt behålla livskvalitén. Den som har diabetes skall kunna leva ett normalt liv.

Det är du själv som bäst känner din livssituation. Du måste själv ta huvudansvaret för den dagliga hanteringen och kontrollen av sjukdomen.

Vikt
Ingen mår väl av att väga för mycket. Övervikt är en riskfaktor i sig för diabetes. Övervikt bekämpas bäst med rätt kost och med motion.

Rökning
Rökning är skadligt för alla, men innebär dessutom en starkare riskfaktor för hjärt-, kärlsjukdom hos en person med diabetes än hos friska.

Alkohol
Alkohol kan ställa till det med blodsockret – det innebär inte att alkoholhaltiga drycker är förbjudna för att du har diabetes, men alkoholkonsumtionen bör vara måttlig. Alkohol kan även leda till lågt blodsocker.

Munhälsa/Tänder
Karies drabbar personer med diabetes i samma utsträckning som friska personer, men tandlossning är 2-3 gånger vanligare. Munhygienen är en viktig del av egenvården – undvik småätande, var noga med tandborstningen och använd tandtråd/tandstickor.

Gå regelbundet till tandläkare och tandhygienist. Tala om för dem att du har diabetes.

Långvariga och kostsamma behandlingar kan berättiga till extra ersättning av tandvårdsförsäkringen.

Ögon
Diabetessjukdomen kan leda till skador i ögonbotten. Ögonen ska kontrolleras minst vartannat år, så att man tidigt hittar dem som är i riskzonen. Man kan då behandla ögonbottnarna och förhindra besvär.

Bästa sättet att undvika ögonkomplikationer är att hålla en stabil blodsockernivå.

Fötter
Dina fötter bör undersökas en gång per år för att undvika skador. Bästa sättet att hålla fötterna friska är att ta väl hand om dem.

  • Tvätta fötterna dagligen
  • Torka noga mellan tårna
  • Fila eventuella förhårdnader
  • Klippa naglarna (rätt)
  • Smörja fötterna, men smörj inte mellan tårna
  • Undersök fötterna
  • Undersök skorna

Har du svårt att komma åt och se hur fötterna ser ut under och på sidorna, kan du använda dig av en spegel.

Feber/infektion
När man drabbas av en rejäl infektion av något slag, påverkar det födointaget - till följd därav måste kanske din behandling justeras.

När du är sjuk, tänk på att få i dig rikligt med dryck. Har du svårt att hålla blodsockernivåerna acceptabla, kontakta din diabetessköterska eller läkare. Vid svårare infektioner kan personer med tablettbehandlad diabetes behöva sättas in på insulin tillfälligt och de med insulin kan behöva justering av insulindosen.

Om dokumentet: Egenvård vid diabetes - Hälsoråd

Författare:
Viss/Diabetscentrum, Södersjukhuset
Publicerat:
Februari 2002
Uppdaterat:
Maj 2007