AIT - allergen immunterapi

Utredning

Indikationer för AIT

 • Anafylaxi efter geting- eller bistick
 • Medelsvår-svår allergisk rinokonjunktivit orsakad av luftburna allergen, med eller utan astma, där patienten har otillräcklig effekt av farmakologisk behandling och miljöåtgärder. Gäller särskilt vid behov av systemiska steroider
 • Begynnande astmasymtom stärker indikationen för behandling (minskar risken för utveckling av astma)
 • Svåra allergiska symtom vid direkt och indirekt pälsdjurskontakt. AIT kan aldrig ges i syfte att kunna skaffa eget husdjur.

Inför remiss för AIT krävs provtagning för att konstatera att det föreligger en specifik IgE-medierad reaktion, det vill säga positivt pricktest och/eller specifika IgE-antikroppar (ImmunoCAP eller motsvarande). Samband måste finnas mellan patientens symtom och exponering för allergenet. 5 års ålder är oftast nedre gränsen för att påbörja behandling med AIT.

Vid astma ska den vara välbehandlad och spirometri ska utföras före remittering.

Kontraindikationer för AIT

 • Svår immunologisk sjukdom, malignitet, kronisk infektion
 • Svår hjärt-kärlsjukdom
 • Svår astma
 • Graviditet (gäller start och uppdosering)
 • Försiktighet vid behandling med ACE-hämmare, betablockerare
 • Dålig samarbetsförmåga

Kliniskt signifikant effekt av AIT har påvisats vid allergi mot:

 • Björk/lövträd och gräs
 • Katt och hund
 • Bi- och getinggift
 • Husdammskvalster
 • För häst finns inga placebokontrollerade studier, men det kan ändå finnas en klinisk effekt
 • Det finns inget extrakt tillgängligt för gråbo

Behandling

Behandlingen sker med subkutana injektioner eller tabletter och utförs av specialist i allergisjukdomar.

Injektionsbehandlingen består av uppdosering av allergendosen i 7-15 veckor. Därefter underhållsbehandling med 6-8 veckors intervall. Behandlingstid 3-5 år.

Allergi mot gräs och husdammskvalster kan alternativt behandlas med tabletter (Grazax och Acarizax). Behandlingstid 3 år.

 1. Allergenspecifik immunterapi, Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor, sammanställda på uppdrag av Svenska föreningen för allergologi (SFFA) 2009
 2. http://www.sffa.nu
 3. International Consensus (ICON) on Allergen Immunotherapy (AIT) J Allergy Clin Immunol 2016;137:358-68

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.