Akuta leukemier SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke

 • Nytillkommen trötthet
 • Blåmärken eller blödningstendens
 • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor)

Misstanke ska föranleda snar kontroll av

 • Blodstatus och B-celler
 • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover (PK-INR, APTT)

Om undersökningen inte resulterar i välgrundad misstanke finns inget akut behov av AML-utredning genom standardiserat vårdförlopp. Den som inlett utredningen ansvarar för fortsatt utredning av patientens symtom, vid behov i kontakt med en hematolog.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (till exempel blaster eller promyelocyter)
 • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni
 • Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus

Observera: Vid påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar som talar för akut leukemi, ska hematologjouren, Karolinska Solna eller Huddinge, kontaktas även utanför kontorstid för akut bedömning.

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare utredningar samt provsvar av dem, samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel, social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till inremitterande/bemannad tjänstetelefon på vårdcentralen

Remissen skickas till

Enhet med specialistkompetens inom hematologiska sjukdomar

Områdesindelning för patienter


Capio S:t Görans Sjukhus
Hematologmottagningen
Sankt Göransplan 1
112 81 Stockholm

Kungsholmen, Bromma, Järva, Ekerö, Östermalm, VästerortKarolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hematologiskt Centrum
141 86 Stockholm

Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn, Skärholmen, Älvsjö, VantörKarolinska Universitetssjukhuset Solna
Hematologiskt Centrum
171 76 Stockholm


Norrmalm, Östermalm, Lidingö, Danderyd, Täby, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby

Södersjukhset
Hematologmottagningen
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Södermalm, Söderort, Haninge, Nynäshamn, TyresöElektroniska remisser som sänds enligt SVF bedöms alltid samma dag.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?