Fimosis hos barn och ungdomar

Medicinskt område:
Barn och ungdomars hälsa

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Bedömer typ av fimosis (fysiologisk eller äkta) samt vilken behandling som kan bli aktuell. Initierar behandling med stark kortisonsalva (klobetasol). Skriver remiss till BUMM eller barnurolog vid behov.

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Vid osäkerhet om vilken typ av fimosis som föreligger och då stöd behövs vid klobetasolbehandling. För flödesmätning vid misstanke om krystmiktion och/eller långsamt flöde.

Remiss skickas till:

 • Huddinge BUMM eller
 • Sollentuna BUMM

Samtliga patienter inom Stockholms län tas om hand på dessa två mottagningar.

Remiss till barnakutmottagning

Vid akuta miktionsbesvär orsakade av fimosis.

Remiss till barnurologimottagning

 • Om patienten har fortsatta besvär med balaniter, krystmiktion eller långsamt flöde trots klobetasolbehandling enligt Viss
 • Om förhudsförträngningen har progredierat hastigt och lett till akuta miktionsbesvär
 • Om besvärsfri patient har genomgått puberten, fortfarande har förhudsförträngning och klobetasolbehandling inte har gett effekt

Remissinnehåll

 • Typ av fimosis som föreligger, äkta eller fysiologisk
 • Effekt av klobetasolbehandling
 • Antal balaniter
 • Antal verifierade urinvägsinfektioner och vilken antibiotikabehandling som ordinerats
 • Vid miktionssvårigheter, specificera vilken typ av besvär. (Ballonering och sned stråle är inte indikation för behandling)

Bakgrund

Etiologi

Trång eller icke-retraherbar förhud är en normal företeelse hos pojkar ända fram till tonåren och löser sig oftast spontant med den normala fysiologiska utvecklingen. Vid 14 års ålder har endast 1 procent av alla pojkar en icke-retraherbar förhud.

Utredning

Symtom

Fysiologisk fimosis

Trång förhud, fysiologisk fimosis, är ett benignt tillstånd som inte ska åtgärdas om pojken är besvärsfri. Fysiologisk fimosis känns igen på en strutformad förhud, där det går att skönja det inre rosa förhudsbladet vid försök till retraktion. Om pojken är besvärsfri krävs ingen behandling. Den normala fysiologiska utvecklingen leder till att förhuden löser sig spontant, ibland inte förrän i puberteten. Ballonering eller sned stråle vid miktion är naturliga företeelser då förhuden fortfarande är trång och inget som kräver åtgärd. Tänjning av förhuden rekommenderas inte då det kan ge sprickningar med sekundär ärrbildning, vilket i sin tur kan leda till en operationskrävande äkta fimosis.

Äkta fimosis

Äkta fimosis är en ärrbildning längst ut på förhuden, det vill säga en hård, vitaktig ring, se bild nedan. Vid försök att retrahera en äkta fimosis kommer inte någon del av det inre, rosa preputiebladet att synas. Denna typ av fimosis löser sig sällan spontant med åldern utan behöver behandlas.

Anamnes

 • Anamnes angående balaniter och miktionssvårigheter

Undersökningar

 • Klinisk undersökning
 • Flödesmätning vid misstanke om krystmiktion och/eller långsamt flöde (genomförs av uroterapeut på specialistmottagning/BUMM)

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid icke-besvärande trång förhud rekommenderas expektans till tonåren med inväntan av förhudens naturliga utvecklingsförlopp och spontana retraktion.

Recidiverande balaniter (>3 per år) är indikation för klobetasolbehandling. Miktionssvårigheter med krystmiktion och långsamt flöde är indikation för direkt remiss till barnurolog, särskilt när det gäller äkta fimosis. Notera att enbart att förhuden spänns upp som en ballong när pojken kissar eller att strålen är sned inte är indikation för behandling.

Läkemedelsbehandling

Indikationer för behandling med grupp IV-steroid

 • Äkta fimosis med lindriga symtom
 • Fysiologisk fimosis med återkommande balaniter, krystmiktion och långsamt flöde
 • Om pojken genomgått puberteten och ännu inte kan retrahera sin förhud

Vi vill understryka att vi endast rekommenderar behandling av pojkar med kliniska symtom.

I första hand bör medicinsk behandling prövas med grupp IV-steroid (klobetasol 0,05 procent). Förhuden retraheras så långt det går och salvan appliceras tunt över det trängsta partiet, morgon och kväll i 4 veckor. Om effekten inte är tillräcklig görs ett uppehåll i 4 veckor, varpå behandlingen upprepas morgon och kväll i ytterligare 4 veckor.

Tänjning och dilatation av förhuden som behandlingsmetod rekommenderas inte på grund av risk för ytterligare ärrbildning.

Uppföljning

Uppföljning hos allmänläkare efter avslutad behandling.

Indikationer för kirurgisk åtgärd (cirkumcision eller förhudsplastik)

Vid utebliven effekt av steroidbehandling och fortsatta besvär i form av återkommande balaniter eller miktionsproblem (krystmiktion eller långsamt urinflöde).

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.