Furunkel och karbunkel

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Primär bedömning och handläggning.

Remiss till Hudmottagning

Överväges vid recidiverande furunklar.

Remiss till Kirurgmottagning

Vid komplicerade incisioner av abcess.

Bakgrund

Definition

 • Furunkel är infektion som engagerar hela hårfollikeln, dermis och subcutis.
 • Recidiverande furunklar kallas för furunkulos.
 • Karbunkel består av flera furunklar.

Etiologi

Furunkel är en smärtsam lokal infektion, huvudsakligen orsakad av Staphylococcus aureus.

Riskfaktorer

Furunklar är vanligare vid:

 • Diabetes
 • Nedsatt immunförsvar
 • Atopiskt eksem
 • Obesitas
 • Missbruk
 • Kronisk njursjukdom
 • Pågående behandling med systemiska steroider

Utredning

Symtom

 • Rodnad
 • Svullnad
 • Ömhet
 • Central pustel som kan variera i storlek
 • Feber vid djupare infektioner

Furunklar är oftast lokaliserade i ansikte, nacke, axiller, lår, skinka eller underliv och kan övergå till en abscess.

Handläggning vid utredning

 • Diagnos ställs kliniskt genom hudinspektion.
 • Bakterieodling med resistensbestämning från sår rekommenderas vid utebliven förbättring eller efter incision vid karbunkel eller furunkulos.
 • Bedömning inom specialiserad vård bör övervägas vid recidiverande furunklar.

Differentialdiagnoser

 • Mycobacterium marinum
 • Tularemi

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Lindrig furunkel fall är ofta självläkande.
 • Ge råd om hygien och antiseptika vid ytlig infektion.
 • Vid djup infektion med abscessbildning utan allmänpåverkan rekommenderas incision och spolning av abscessen utan tillägg av antibiotika.

Läkemedelsbehandling

Överväg lokalt verkande antibiotika som tillägg till hygienråd och antiseptika vid utbredda besvär:

 • Fusidinsyra kräm/salva 2%, 2-3 ggr dagligen i 7-10 dagar.

Ge peroral antibiotika vid utebliven effekt av dränage, vid abscessbildning samt vid lymfangit, lymfadenit, hög ålder, allmänpåverkan eller immunsuppression:

 • Flukloxacillin tablett 1g, 1 x 3 i 10 dagar.
 • Vid penicillinallergi, välj: Klindamycin kapsel 300 mg, 1 x 3 i 10 dagar.
 • Vid abscessbildning rekommenderas i första hand incision och spolning av abscessen utan tillägg av antibiotika. Detta gäller även för barn och ungdomar.

Se Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård 2022, sid 42 (Folkhälsomyndigheten)

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.