Gallsten


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Kan behandlas av allmänläkare vid hembesök eller på vårdcentral. Ett typiskt akut gallstensanfall kan behandlas direkt, speciellt om patienten har påvisad gallsten tidigare eller upprepade anfall.

Remiss till ultraljud

Distriktsläkare bör skriva remiss för ultraljud.

Remiss till kirurgisk öppenvårdsmottagning

Remissinnehåll

  • Anamnes och status
  • Leverprover ska ha tagits och remissen innehålla uppgifter om dessa
  • Given behandling ska stå i remissen
  • Förekomst av ikterus ska anges som ovan

Remiss till akutmottagning

  • Remiss till akutmottagning bör utfärdas om smärttillståndet är oklart
  • Om patientens symtom ej viker på initial behandling bör en akutmottagning överta ansvaret

Remissinnehåll

Remissinnehåll som till specialiserad öppenvårdsmottagning, se ovan.

Bakgrund

Riskfaktorer

Hereditära faktorer, övervikt och högt fettintag.

Utredning

Symtom

Ett akut gallstensanfall kommer plötsligt, har oftast en lokalisation under höger revbensbåge med utstrålning åt ryggen. Kan vara kombinerat med illamående och kräkningar. Ibland finns ett samband med fet eller stekt mat, ägg, äpple eller annan frukt.

Kriterier

Ett gallstensanfall bör inte ha pågått mer än 24 timmar och ej heller vara förenat med feber. Anamnes i kombination med status ger ofta diagnosen.

Prognos

Vanligen smärtfrihet inom 12 timmar.

Anamnes

Smärtans karaktär och tidsförlopp och utbredning skall anges, liksom tidigare kända gallstenar eller tidigare utfört ultraljud.

Status

Bukstatus med eventuella resistenser eller lokaliserad ömhet.

Laboratorieprover

Det är viktigt att dokumentera eventuell leverpåverkan med ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin och S-amylas.

Undersökningar

Diagnosen kan säkerställas på sikt med ultraljud av gallblåsa och gallvägar.

OBS! Patient utan symtom, med gallsten som bifynd, behöver inte opereras.

Differentialdiagnoser

  • Akut njurstensanfall
  • Ulcussjukdom
  • Pankreatit

Behandling

Läkemedelsbehandling

Gallstensanfall bör behandlas med smärtstillande injektion, exempelvis Voltaren 75 mg intramuskulärt eller som suppositorium 50-100 mg. Rekommenderas utanför Kloka listan då alternativ saknas.

Vid kontraindikation mot NSAID eller bristande effekt kan opioid användas, exempelvis Ketogan suppositorium 10/50 mg alternativt Morfin APL suppositorium 5-10 mg.

Kirurgisk behandling

Upprepade gallstensanfall är indikation för cholecystektomi där gallblåsa med stenar avlägsnas, oftast med laparoskopisk teknik. Ju yngre patient, desto starkare operationsindikation - en attack räcker.

Gallstensanfall beroende på sten i stora gallgången ("choledochussten") behandlas oftast endoskopiskt (ERCP-teknik), antingen som enda ingrepp eller med samtidig eller efterföljande cholecystektomi.

Sjukskrivning

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga

Operationstyp, postoperativa besvär och arbetets belastning avgör arbetsförmågan.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg

Möjlighet att arbeta deltid.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Gallstenssjukdom

Uppföljning

Patienten söker vid behov.

Vid upprepade gallstensanfall bör långsiktigt beslut om operation eller ej tas.

Komplikationer

Ett akut gallstensanfall kan vara ett delfenomen i en mera komplicerad gallstenssjukdom.

Gallsten kan vid passage ge upphov till stas i djupa gallvägarna.

Sten i stora gallgången (choledochus) kan ge ikterus, eventuellt med feber (cholangit) och/eller gallstenspancreatit.

En avstängd gallblåsa kan övergå till cholecystit som i vissa fall kan kompliceras av fläckvis gangrän i gallblåseväggen med abscessbildning.

Om innehållet

Författare: Claes Söderlund, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Lennart Engström, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset

Reviderat: Tora Campbell-Chiru, överläkare, Kirurgklinken, Södersjukhuset, 2017

Granskare: Eva Karlsson Holm, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för kirurgi: Inga-Lena Nilsson, ordf, februari 2018

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2023

Publicerat:

Uppdaterat: