Hallux valgus

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning, handläggning och icke kirurgisk behandling
 • Utredning med belastad röntgen av fot

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Vid behov av kirurgi hos patient som önskar kirurgisk behandling

Indikationer är:

 • Påtagliga besvär trots skoråd och fotinlägg
 • Komplikationer efter operation

Återremiss till husläkarmottagning

 • Om ingen operationsindikation föreligger
 • I väntan på operation vid behov av optimering av levnadsvanor

Remissinnehåll

 • Symtom, funktionsproblem, gångförmåga, duration av besvär
 • Distalstatus beträffande cirkulation och sensibilitet
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar
 • Patientens inställning till operation
 • Datum för röntgen/kopia av röntgenutlåtande, bör ej vara äldre än 1 år
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior

Bakgrund

Symtom

Hallux valgus innebär att stortån är sned och pekar in mot de andra tårna. Genesen bakom är inte fullt känd.

 • Smärta medialt över stortåns grundled
 • Skor ger ofta besvär med trycksmärta
 • Svårt att hitta sko som passar
 • Ofta besvärsfri barfota

Riskfaktorer

 • Hereditet
 • Kvinnligt kön
 • Trånga skor
 • Överbelastning av framfoten
 • Högt eller lågt fotvalv
 • Artros
 • Reumatoid artrit
 • Överrörlighet
 • Neuromuskulära sjukdomar

Utredning

Diagnosen hallux valgus ställs i de flesta fall kliniskt. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Status

 • Lateral deviation av stortå: vinkling mot andra tån >15°
 • Medial deviation av första metatarsalbenet, foten blir bredare
 • Sänkt främre fotvalv
 • Pseudoexostos: ömmande, hård uppdrivning medialt över grundleden, ömmande klavusbildning, rodnad
 • Bursit kan förekomma i samband med pseudoexostos
 • Omlottställning och hammartå av andra tår kan förekomma

Bildbeskrivning för synskadade: Illustration av fot med smärta över stortåns grundled
Bildtext: Smärta över stortåns grundled är typiskt vid hallux valgus.
Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi
Illustration: Göran Paulsson, 2019

Klinisk indelning av lateral deviation:

15–20°

lindrig

20–40°

måttlig

>40°

grav

Bilddiagnostik

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas om röntgen är indicerat.

Behandling

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om det inte är tillräckligt kan patienten behöva inlägg och skoanpassning av ortopedingenjör. Kirurgi är sällan ett alternativ. Vid kvarstående, påtagliga besvär som inte kan hanteras bör patienten dock röntgas inför ställningstagande till kirurgi.

Egenvård

Ge råd om att använda:

 • Rymliga, bekväma skor
 • Hallux valgus-hjälpmedel
 • Främre pelott (inlägg)
 • Hallux valgus-hjälpmedel och pelott finns att köpa i handeln.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare, eventuellt i gelform vid lokal inflammation

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är aktuell genomförs osteotomi, borttagning av pålagringar eller mjukdelsplastik för att räta ut leden.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.