Klåda

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Bör kunna utreda och diagnostisera klåda.

Remiss öppenvårdsmottagning hud

Vid terapiresistens eller misstanke om svår bakomliggande hudsjukdom.

Bakgrund

Riskfaktorer

 • Ålder
 • Torr hud

Utredning

Symtom

Vid många hudsjukdomar ingår klåda i sjukdomsbilden.

Generaliserad klåda utan andra förändringar i huden är ofta ett diagnostiskt och behandlingsmässigt problem.

 • Klåda, ibland utan synliga hudförändringar, generell eller lokaliserad
 • Inte sällan excoriationer, klådpapler
 • Torr hud, generell eller lokaliserad

Anamnes

 • Testa för dermografism - risptest i huden
 • Skabbletning
 • Palpera lymfkörtlar

Laboriatorieprover

 • SR, blodstatus, diff, TSH, fritt-T4
 • ASAT, ALAT, ALP, GT
 • Kreatinin
 • B-glukos, framförallt vid underlivsklåda
 • Överväg hiv-test
 • Malignitetsutredning vid misstänkta symtom

Differentialdiagnos

 • Olika typer av eksem
  • Vid lokaliserad klåda: neurodermatit, anal klåda, klåda i vulva och notalgia parestetika (lokaliserad klåda på ryggen)
  • Skabb - andra infestationer
 • Torr hud
  • Klåda i den åldrade huden: utred eventuell underliggande intern sjukdom (till exempel tyreoideasjukdom)
  • Överdriven bad/dusch
  • Ichtyos, ovanligt
 • Prurigo nodularis
  • Tjocka infiltrerade klådpapler/noduli spridda på kroppen
 • Läkemedelsutlöst klåda
  • Opioider
  • Statiner
  • ACE-hämmare
  • Penicillin, trimetoprim, ibland sekundär till kolestas
 • Urtikaria
  • Dermografism
 • Paramalignt fenomen
 • Njursjukdom
 • Leversjukdom
 • Bullös pemfigoid
  • Ofta svår klåda under lång tid innan blåsor uppträder
 • Lymfom, se även Maligna lymfom och KLL inklusive SVF
 • Psykogen

Behandling

 • Etiologisk behandling
 • Mjukgörande, duscha kort och smörja direkt
 • Hos dermatolog om ingen bakomliggande orsak:
  • UVB-behandling
  • Vid uremisk klåda är UVB förstahandsval
  • Ibland systembehandling med Methotrexat, Imurel
 • Sederande antihistamin till natten kan förbättra sömnkvaliteten och minska oro, men har ingen egentlig effekt på klåda som inte är histaminutlöst

Komplikationer

Sekundärinfektion i excoriationer.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.