Lymfogranuloma venereum

LGV

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Vid klinisk misstanke på LGV, remiss till specialistmottagning för initial diagnostik, information till patienten och smittspårning.

  • Venereologisk mottagning: Sesam Huddinge. I TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller
  • Sektion Hud med Sexuell hälsa, Ersta sjukhus (tillhör Karolinska Universitetssjukhuset). I TakeCare: Ersta Spec sexuell hälsa eller
  • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM)

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm Region Stockholm.

Remissinnehåll

  • Symtom
  • Utförda undersökningar

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

  • Resultat av utredningen med diagnos

Bakgrund

Epidemiologi

Vanligast i Sverige hos homosexuella män med hiv-infektion. Patienten har oftast smittats utomlands. Tänk på om patienten har en känd eller okänd hiv-infektion.

Utredning

Symtom

Vanligen mycket smärtsamma sår vid eller i ändtarmen, vagina eller på penis. Ofta förstorade lymfkörtlar i ljumsken. Svår inflammation i ändtarmen (proktit) med blödning och flytningar och smärta, som försvårar undersökning och provtagning.

Bland män som har sex med män är proktiter vanligaste presentationsformen (90 procent).

Inkubationstid

2-3 veckor efter smittotillfället.

Handläggning vid utredning

Klamydiaprov (DNA-test) från symtomgivande område. Remiss till närmaste venereologiska klinik för utvidgad diagnostik (specialprov för de klamydiastammar som ger LGV), behandling och smittspårning.

Differentialdiagnos

Behandling

Sker vid specialistklinik, se Vårdnivå/remissrutiner.

Läkemedelsbehandling

Tablett doxycyklin 100 mg x 2 i 3 veckor. Kontrollprov 1 månad efter avslutad behandling.

Avråd från all form av sexualitet med annan person tills svar på kontrollprovet anlänt.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs på specialistklinik.

Sjukskrivning

Kan vara nödvändig någon vecka.

Uppföljning

Kontrollprov 1 månad efter avslutad behandling.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.