Muntorrhet

Medicinskt område:
Öron-näsa-hals

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Primär bedömning och utredning.

Tandvård

 • Bedömning av tandstatus och munslemhinnor
 • Profylax och stödbehandling

Remiss till specialistläkare

Reumatologmottagning vid uttalad muntorrhet och misstanke om Sjögrens syndrom.

Bakgrund

Saliven är en viktig del av kroppens försvar mot bakterie-, virus- och svampinfektioner. Spottkörtlarna bildar 1-1,5 liter saliv varje dygn.

 • Mukös saliv är seg och trögflytande med hög viskositet och bildas kontinuerligt för att smörja samt skydda mun och tänder.
 • Serös saliv är vattnig och lättflytande med låg viskositet och bildas vid matintag.

Definition

 • Xerostomi – subjektiv upplevelse av muntorrhet
 • Hyposalivation – uppmätt minskad mängd producerad saliv

En onormal minskning av salivmängd anses föreligga vid ≤1,5 ml vilosaliv under en mätperiod om 15 minuter (0,1 ml/minut) och vid en sekretionshastighet i tuggstimulerad saliv på ≤3,5 ml i 5 minuter (≤0,7 ml/minut).

Etiologi

Orsaker till minskad mängd saliv:

 • Läkemedelsbiverkan – vanligast
 • Hög ålder – påverkad salivproduktion samt salivkvalitet
 • Munandning
 • Stress
 • Sjukdomar som depression, reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, diabetes, uremi
 • Strålbehandling vid huvud- och halscancer

Utredning

Symtom

Förutom muntorrhet kan följande symtom förekomma:

 • Sveda och klumpkänsla i hals
 • Obehaglig, minskad eller förändrad smak i munnen
 • Dålig andedräkt
 • Munvinkelragader, torra och nariga läppar, sår i munslemhinna
 • Svårigheter att svälja, tugga och tala
 • Karies, svårigheter med tandprotes
 • Symtom på oral candidainfektion

Symtom:

 • Tandlossning, parodontit, är inte kopplat till muntorrhet

Anamnes

 • Symtomdebut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allmän munhälsa
 • Eventuell påverkan på livskvalitet

Status

 • Inspektion av läppar, munhåla och svalg – sår, rodnad slemhinna
 • Inspektion av tänder – tandstatus
 • Palpation av spottkörtlar – förstoring
 • Övrigt status utifrån misstänkt bakomliggande orsak

Status:

Vid pigmenterad slemhinna kan det vara svårt att se rodnad vid inflammation.

Tandstatus: exempelvis tandförluster, rotrester och tandfrakturer.

Handläggning vid utredning

 • Bedöm symtom och grad av besvär
 • Värdera behov av utredning utifrån misstänkt bakomliggande orsak
 • Gå igenom patientens läkemedel
 • Överväg mätning av salivsekretion i vila och efter stimulering
 • Överväg behov av biopsi av läppspottkörtlar (exempelvis vid misstänkt Sjögrens syndrom)

Handläggning:

Specialist i reumatologi bedömer och tar ställnings till om mätning av salivsekretion ska göras eller om det finns behov av biopsi av läppspottkörtlar.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Överväg utsättning eller byte av läkemedel
 • Behandla eventuell bakomliggande orsak
 • Ge råd om egenvård för att lindra symtom och förebygga skador
 • Rekommendera regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist
 • Ta ställning till intyg för särskilt tandvårdsbidrag
 • Överväg salivstimulerande eller saliversättande medel

Egenvård

Råd patienten att:

 • Hålla noggrann munhygien
 • Använda fluor som profylax
 • Fukta munnen före måltid
 • Undvika söta drycker och mat med torr och smulig konsistens
 • Dricka mellan tuggorna
 • Skölja munnen med vatten efter måltid
 • Skölja och sedan svälja ner matoljeblandat vatten (kan ge komforteffekt)

Komplikationer

 • Muntorrhet är en vanlig orsak till klumpkänsla i halsen, dysfagi, nedsatt smaksinne och karies.
 • Nedsatt munhälsa kan i sin tur ge påverkan på livskvaliteten.

Relaterad information

Tandsvårdsstöd (Försäkringskassan)

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.