Skabb

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Handlägger primärt.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

Om oklar diagnos.

Bakgrund

Epidemiologi

Vanligt framförallt hos unga.

Etiologi

Smittar via kramar, närkontakt och sexuellt umgänge. Det krävs minst 10 minuter för smitta. Handslag smittar inte.

Riskfaktorer

 • Nedsatt immunförsvar kan ge krustös skabb
 • Sekundärinfektion i sönderriven hud

Utredning

Symtom

Vanlig skabb

 • Klåda framförallt nattetid. Oftast störs sömnen
 • Klådan kommer först någon månad efter första smittillfället och beror på en överkänslighetsreaktion mot skabbdjuret
 • Vid återsmitta kommer klådan inom några dagar
 • Rivmärke
 • Skabbgångar ses framförallt mellan fingrar, handlovar, på fötter navel och i underlivet. Friska personer har ofta runt ett drygt tiotal skabbdjur
 • Hos små barn kan huvudet drabbas, men inte hos vuxna

Krustös skabb

 • Ses endast hos personer med nedsatt immunförsvar och åldringar
 • Dessa har ofta >100-1.000 skabbdjur på kroppen
 • Kliar oftast inte så mycket
 • Fjällning och sårskorpor
 • Mycket smittsamt, framförallt på institutioner

Handläggning vid utredning

För säker diagnos krävs att ett skabbdjur tas fram med hjälp av en nål.

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till klåda.

Behandling

Läkemedelsbehandling

Vanlig skabb

Nära kontakter och medlemmar i samma familj ska behandla sig samtidigt med Tenutex som är receptfritt, men ska endast användas vid klar diagnos.

Hela kroppen smörjs in från mandibelranden och nedåt.

Huvudet behöver endast behandlas hos barn <1 års ålder och hos personer med nedsatt immunförsvar.

Tenutex ska sitta på kroppen i 1 dygn, och utsatta områden, till exempel händer och underliv, smörjs ytterligare minst 1 gång under dygnet och alltid efter handtvätt.

Vid amning tvättas krämen bort och appliceras sedan på nytt.

Oftast räcker en behandling.

Obs! Klådan minskar successivt i styrka under några veckor och patienten kan använda hydrokortisonkräm och mjukgörande vid behov. Vid svår klåda grupp III-steroid.

Kläder från de senaste dygnen, sängkläder och handdukar ska tvättas i 60 grader. Det som inte kan tvättas ska förvaras i plastpåsar under minst 3 dygn.

Krustös skabb

Lokalbehandling enligt ovan och licensmedlet Stromectol (ivermectin) doseras efter kroppsvikt.

Undersökning av övriga patienter och vårdpersonal vid utbrott på vård- och omsorgsboende.

Uppföljning

Behövs ej.

Komplikationer

 • Sekundärinfektioner i sönderrivna sår
 • Utveckling av kontaktallergi mot Tenutex (gummiallergi)

Relaterad information

Skabb är en kliande hudsjukdom som orsakas av ett kvalster.

Smittan sprids via närkontakt och sexuellt umgänge, inte vid handslag. Det krävs åtminstone cirka 10 minuters kontakt för smitta. Skabbdjuret överlever högst 36 timmar i rumsmiljö.

Klådan kommer först någon månad efter första smittillfället och beror på en överkänslighetsreaktion mot skabbdjuret. Skabb kliar framförallt nattetid och stör ofta sömnen. Vid återsmitta kommer klådan inom några dagar.

Hudutslagen är ofta upphöjda, många gånger sönderrivna och sitter på bål, armar och ben. I underlivet bildas ofta större knutor. Hos barn kan utslagen också sitta på huvudet.

Kvalstret kan oftast tas fram från korta skabbgångar framförallt mellan fingrar, handleder, navel och underliv.

Behandling av skabb

Alla nära kontakter och medlemmar i samma familj ska behandla sig samtidigt.

Tenutex är receptfritt, men ska endast användas vid klar diagnos.

Hela kroppen från hakan smörjs noggrant in. Det är viktigt att inte glömma att smörja mellan fingrar och tår, i veck, under naglar samt i underlivet och mellan skinkorna. Utsatta områden, till exempel händer och underliv, smörjs ytterligare minst en gång under dygnet och alltid efter handtvätt. Vid amning tvättas krämen bort och appliceras sedan på nytt.

Huvudet behöver endast behandlas hos barn över ett års ålder och hos personer med nedsatt immunförsvar.

Tenutex ska sitta på kroppen i ett dygn och tvättas sedan av.

Oftast räcker en behandling.

Observera att klådan minskar successivt i styrka under några veckor och receptfri hydrokortisonkräm och mjukgörande kräm används vid behov.

Kläder från de senaste dygnen, sängkläder och handdukar ska tvättas i 60 grader. Det som inte kan tvättas ska förvaras i plastpåsar under minst tre dygn.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.