Stroke, akut

Stroke alarm

Akut stroke och TIA ska behandlas och utredas akut på sjukhus!

Alla patienter med akut stroke eller TIA (inom 2 veckor) ska direkt till akutmottagning, även de som inte kan komma ifråga för akut trombolysbehandling. Idag finns ibland effektiv behandling att erbjuda, ju tidigare den sätts in desto effektivare är den.

Kriterier prioritet 1

 • Medvetslös patient
 • Vaken patient
  • med strokesymtom <6 timmar
  • väsentligen ADL-oberoende
  • med något av följande symtom:
   • Plötslig svaghet och/eller känselnedsättning i ena sidan av kroppen
   • Plötsliga talsvårigheter
   • Plötslig inskränkning av synfältet eller ensidig synnedsättning

Akutmottagning

Övriga patienter med akut stroke eller TIA (symtom uppträtt inom den senaste veckan) skall snarast till akutmottagning, även de som inte kan komma i fråga för akut trombolysbehandling. Eventuell carotiskirurgi bör utföras inom 2 veckor från symtomdebut.

Trombolys ges till en selekterad grupp patienter, där ett av de viktigaste kriterierna är tiden: Infusionen skall starta inom 4,5 timmar från symtomdebuten, vilket ställer stora krav på handläggningen.

Läs mer på Viss om Stroke

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.