Trumhinneperforation

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning, utredning och behandling

Remiss till öppenvårdsmottagning öron-näsa-hals

 • Vid kvarvarande perforation alternativt subjektiv hörselnedsättning efter 4-6 veckor

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes och status
 • Genomförd utredning och relevanta fynd
 • Effekt av eventuellt given behandling

Remiss till ÖNH akutmottagning

 • Vid trumhinneperforation oavsett genes och samtidig rotatorisk yrsel

Bakgrund

Etiologi

Akut

Orsaken är ofta:


 • infektion – akut mediaotit
 • trauma – penetrerande föremål, exempelvis petning med bomullspinne
 • barotrauma – hastig tryckstegring som slag av handflata (örfil), dykning, flygning, eller explosion.

Kronisk

Orsaken är ofta resultat av:


 • akut mediaotit med perforation
 • tidigare rörbehandling
 • spontan perforation med okänd genes.

Utredning

Symtom

Akut


 • Måttlig hörselnedsättning, lock och öronsus
 • Sekretion – vid infektion
 • Blödning
 • Yrsel och akut dövhet vid påverkan på innerörat

Kronisk


 • Smärta vid vattenkontakt
 • Återkommande sekretion
 • Nedsatt hörsel förekommer

Anamnes


 • Trauma – penetrerande föremål eller barotrauma
 • Akut mediaotit – aktuell eller tidigare
 • Sekretion i episoder
 • Subjektiv hörselnedsättning
 • Andra sjukdomar

Status


 • Inspektion trumhinna – helst med otomikroskopi (perforation är svårt att se med otoskop och vid sekretion)
 • Siegling eller tympanometri – ingen rörlighet eller utsläckt kurva (rakt streck)
 • Webers test – vuxna och äldre barn (tonen lateraliseras till sjuka örat vid ledningshinder/perforation, vid lateralisering till friska örat kan samtidig inneröreskada föreligga)

Undersökningar


 • Odling från hörselgång bör övervägas vid recidiverande infektion eller terapisvikt.
 • Audiometri bör övervägas vid subjektiv hörselnedsättning.

Behandling

Handläggning vid behandling


 • Bedöm om eventuell innerörepåverkan (akut dövhet och yrsel) föreligger. Det är viktigt för att förhindra kronisk dövhet.
 • Kontakta specialiserad vård vid traumatisk perforation.

Traumatiska och infektionsorsakade perforationer läker ofta spontant.

Egenvård

Vid traumatisk perforation, bör patienten få instruktion om att undvika att:


 • få in vatten i örat (gäller även kronisk perforation)
 • peta i örat (gäller även kronisk perforation)
 • snyta sig.

Läkemedelsbehandling


 • Infektionsorsakad perforation behandlas sedvanligt och läker som regel alltid.
 • Vid traumatisk perforation med risk för infektion, exempelvis dyktrauma med vatten i mellanörat, bör profylaktisk behandling övervägas.
 1. Konservativ behandling – ev lokal antibiotikabehandling vid infektionstecken.
 2. Utläkningskontroll efter 4-6 veckor.

Komplikationer


 • Perforationen kan i vissa fall bli kronisk och kräva myringoplastik.
 • Kronisk perforation kan leda till hörselnedsättning.
 • Skada i innerörat kan leda till dövhet.

Klinisk uppföljning

Klinisk bedömning rekommenderas för att identifiera perforationer som efter en månad:


 • inte har läkt
 • ger kvarstående hörselnedsättning efter traumatisk orsak.

Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Öron, näsa och hals

Medicinskt godkänt: Januari 2021

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: Februari 2021

Författare: Specialister i allmänmedicin, Viss redaktion, i samråd med Regionalt programområde (RPO) Öron-, näsa- och halssjukdomar, Stockholm-Gotland
Godkänt av: Regionalt programområde Öron-, näsa- och halssjukdomar, Stockholm-Gotland
Publicerat: 2022-12-28