Vitiligo

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Lokaliserad vitiligo handläggs av allmänläkare.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

Vid utbredd vitiligo remiss till dermatolog för information om eventuellt terapiförsök.

Bakgrund

Epidemiologi

Drabbar 1-2 procent av Sveriges befolkning.

Etiologi

Autoimmun sjukdom som kan debutera i alla åldrar, men ofta i tonåren och hos unga vuxna.

Riskfaktorer

  • Annan autoimmun sjukdom
  • Ärftlighet i cirka 10 procent av fallen

Utredning

Symtom

Generaliserad vitiligo

Depigmenterade fläckar runt munnen, ögonlocken, handryggar, i armhålor, armbågar, knän och genitalt, ofta symmetriskt. Kan bli mycket utbredd.
Börjar ofta som enstaka fläckar som sedan står stabilt under en längre eller kortare period för att sedan bre ut sig.

Segmentell vitiligo

Sitter oftast halvsidigt längs en nervs utbredning. Progredierar inte.

Laboratorieprover

TSH, fritt T4.

Bilddiagnostik

Eventuell screening vid klinisk misstanke om annan autoimmun sjukdom, till exempel psoriasis, diabetes mellitus, thyroiditer, autoimmun hepatit, Mb Addison.

Differentialdiagnoser

  • Pityriasis versicolor
  • Pityriasis alba: lågaktivt eksem som ger hypopigmenteringar
  • Halo nevus: oftast en rund halo runt ett mer eller mindre ljust nevus i mitten eller anamnes på nevus på detta ställe

Behandling

Handläggning vid behandling

Oftast svårbehandlat.

Förebyggande åtgärder

Viktigt med råd om solskydd för att undvika att patienten bränner sig i solen.

Egenvård

För att minska kontrasten mot solbrun hud, heltäckande smink.

Läkemedelsbehandling

Vitiligo i ansiktet kan behandlas med tacrolimus (Protopic) 2 gånger dagligen upp till 6 månader.

Kirurgisk behandling

Hudläkare kan prova UVB vid vitiligo på övriga kroppen. Efter 3 månader görs utvärdering och vid svar kan behandlingen fortsätta upp till ett år.

Melanocyttransplantationer har dålig effekt och är en experimentell behandling.

Uppföljning

  • Vid lokalbehandling efter 3 och 6 månader - fotodokumentation rekommenderas
  • Vid ljusbehandling efter 3 månader och sedan var 3:e månad

Komplikationer

  • Patienterna bränner sig lätt vid solexponering
  • Ökad risk för hudcancer

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.