Nytt digitalt stöd för arbete med psykisk ohälsa

Webbplatsen STEP-UP är till stöd för personal inom primärvården som arbetar med det förstärkta uppdraget kring psykisk ohälsa.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.