Nytt vårdprogram: Myeloproliferativ neoplasi SVF

Det nya vårdprogrammet Myeloproliferativ neoplasi SVF ersätter vårdprogrammen Polycytemi och Trombocytos.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.