Nytt i remissrutiner är att om sömnregistrering visat behandlingsindicerat OSA ska remiss skickas till ÖNH-mottagning inom vårdval, för screening av differentialdiagnoser och bedömning om eventuell apnékirurgi kan vara aktuellt.