Nytt vårdprogram: Kronisk kranskärlssjukdom

Vårdprogrammet som tidigare hette Angina pectoris har blivit mer utförligt och stort fokus ligger nu på handläggning vid utredning.

Nytt är PTP-test (Pre-Test-Probability) som tillsammans med riskfaktorer ska vägleda inför bedömning av vidare utredning, där ett flödesschema finns som stöd.

På grund av begränsad diagnostisk tillförlitlighet är arbetsprov inte längre en förstahandsmetod för utredning och ska i större utsträckning ersättas med DT-kranskärl, stressekokardiografi och myokardscintigrafi.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.