Två nya vårdprogram om handledsfraktur är publicerade

De nya vårdprogrammen Handledsfraktur, akut och Handledsfraktur, restsymtom ersätter de tidigare programmen Handledsfraktur och Radiusfraktur i Viss.

Händer som sträcks upp i luften

Vårdprogrammet Handledsfraktur, akut är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd och har anpassats med regionala tillägg för Stockholm.

Det andra vårdprogrammet, Handledsfraktur, restsymtom, är nyproducerat för regionen.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.