Ankeltrycksmätning - ankel/armindex


Indikation

Dopplerundersökningen görs för att få bekräftelse på att patienten har artärinsufficiens eller för att utesluta artärinsufficiens. Blodtryck och ankel/armindex ger en vägledning för diagnos, fortsatt behandling och utredning för patienten. Undersökningen bör göras var 3:e-6:e månad på alla patienter med ben-/fotsår.

Förberedelse

 1. Patienten bör vila inför undersökningen, helst liggande i 10 minuter.
 2. Använd blodtrycksmanschett, gel och Doppler, ej stetoskop.

Om Doppler med penn-probe används, håll proben i ungefär 45° vinkel riktad mot hjärtat. Annan Doppler används enligt tillverkarens anvisningar. Använd alltid rikligt med gel.

Så går mätningen till

 1. Mät systoliskt blodtryck i armen över arteria brachialis eller radialis.
 2. Sätt på blodtrycksmanschetten runt vristen, strax ovanför malleolerna och så långt ner som möjligt. Finns sår på vristen eller foten, skydda detta vid undersökningen med kompress, provtagningsunderlägg eller plastfolie.
 3. Palpera arteria dorsalis pedis på fotryggen. Lägg en klick gel där pulsationerna känns. Svårt att känna pulsationerna? Lägg en gelsträng ungefär där arteria dorsalis pedis finns. Leta sedan med Doppler-proben efter det område där pulsationer hörs bäst.
 4. När pulsationerna hörs, pumpa upp blodtrycksmanschetten så att ljudet försvinner. När ljudet är borta, släpp långsamt ut luften och anteckna värdet när pulsationerna hörs igen (=systoliskt ankeltryck).
 5. Upprepa mätningen över arteria tibialis posterior, vid den mediala malleolen.
 6. Om olika värden mellan mätställena - välj det högsta. Undersökningen bör alltid göras i båda benen.
 7. Rengör Doppler-proben enligt tillverkarens instruktioner.

Ankeltryck

Normalt är blodtrycket i arm och vrist lika högt. Ankeltrycket kan också vara högre än blodtrycket i armen.

Ej diabetes

Ankeltryck <50-70 mmHg eller tåtryck <30-50 mmHg hos patient med misstänkt ischemisk vilovärk, sår eller gangrän indikerar allvarlig arteriell sjukdom och föranleder omedelbar remiss till kärlkirurg. Vid svårighet att mäta ankeltryck skickas remiss till fysiologisk klinik för tåtrycksmätning.

Det är inte enbart ett lågt ankeltryck som är (eller utgör) indikation för utredning eller remiss till specialist. Klinik- och undersökningsfynd måste alltid vägas samman: en åldrig patient kan vara symtomfri även vid låga tryck. Läkaren avgör om remiss ska skickas till annan specialist för fortsatt utredning/behandling.

Diabetes

Vid ankeltryck <80 mmHg. Riskgrupp 3 (har tidigare haft fotsår) och riskgrupp 4 (pågående allvarlig fotsjukdom orsakad av infektion, ischemi alternativt Charcot-fot), se vårdprogram Diabetesfoten.

 • Om patienten har sår ska remiss skrivas till multidiciplinärt team
 • Vid tveksamhet beställ tåtrycksmätning på fysiologisk klinik
 • Fråga om vilovärk föreligger och tänk på att neuropatier i foten kan leda till att patienten inte känner värken
 • Hos diabetiker kan falskt förhöjda ankel/armindex-värden (AAI/ABI) på 1,3-1,4 förekomma på grund av mediaskleros

Ankel/armindex (AAI/ABI)

Tolkning

 • AAI/ABI över 0,9 är normalt
 • AAI/ABI 0,8-0,9: måttlig arteriell insufficiens
 • AAI/ABI 0,5-0,7: betydande arteriell insufficiens
 • AAI/ABI lägre än 0,5: grav arteriell insufficiens/grav ischemi

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.