Vad utreder BUMM och BUP?


Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning - BUMM

Remissinstans för BVC för ställningstagande till utredning inom barnmedicinsk öppenvård eller vidareremiss till barnmedicinsk klinik, BUP-mottagning.

Utreder

  • Barn med tecken på ADHD, där sjukdomsbilden inte domineras av annan psykiatrisk eller neurologisk samsjuklighet (komorbiditet).
  • Barn i förskoleåldern med tecken på utvecklingsstörning, där bilden inte domineras av annan psykiatrisk eller neurologisk samsjuklighet.
  • Samverkar med skolhälsovården och kompletterar utredningar på skolbarn med tecken på lindring utvecklingsstörning. Barn med eventuellt grav utvecklingsstörning remitteras till NU-teamet.

BUP-mottagning

Utreder

  • Barn och ungdomar med tecken på ADHD, företrädesvis barn med mera komplexa symtombilder, där differentialdiagnostiska överväganden mot andra psykiatriska tillstånd måste göras, eller för barn vars problembild påverkas mycket negativt av komplicerade familjeförhållanden.

Om innehållet

Författare: Peter Ericson

Publicerat:

Uppdaterat: