Håravfall


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Bör kunna bedöma telogent (diffust), androgent och åldersbetingat håravfall och lokaliserad alopecia areata.

Utredning

Symtom

Telogent (diffust) håravfall

 • Kommer några månader efter kraftig infektion, stress och post partum
 • Kan också bero på bakomliggande sjukdomar och läkemedel
 • Kännetecknas av ett diffust håravfall, noteras framförallt vid hårtvätt och borstning
 • Hårstråna har en bulb ifrån hårroten, syns även vid normalt håravfall

Androgent håravfall

 • Håravfall hos män occipitalt tinningar och panna med debut efter puberteten
 • Hos kvinnor oftast occipitalt, kan debutera från 25 års ålder. Kvinnor blir sällan helt kala
 • Orsakas, hos genetiskt predisponerade, av ökad känslighet för testosteron hos hårsäckarna, som tillbakabildas

Åldersbetingat håravfall

 • Ofta diffust generellt håravfall men ålder enda förklarande orsak
 • Mycket sällan som patienterna blir kala

Alopecia areata

 • Fläckvist håravfall ofta bakom öron och nacke. Helt kal fläck cm-stor till över 10 cm i storlek
 • Hår i kanten
 • Ingen rodnad eller fjällning
 • Upptäcks oftast en passant
 • Kommer ibland efter infektion eller stress, men sällan hittas utlösande faktorer
 • 80 procent får återväxt inom 1 år, 90-95 procent inom 2 år
 • Vid återväxt ofta vellushår, ljusa initialt

Alopecia totalis

 • Kommer ofta snabbt, drabbar även ögonbryn och genitalier

Handledning vid utredning

Telogent håravfall, endast vid misstanke om bakomliggande sjukdom

TSH, T4, järn, blodstatus, zink och CRP. Eventuellt riktad provtagning, till exempel ANA, RF, anti-CCP.

Fråga om till exempel antikoagulantia, framförallt warfarin, betablockare, litium, statiner.

Androgent håravfall hos yngre kvinnor

Inga prover behövs.

Alopecia Areata

Inga prover behövs.

Differentialdiagnos

 • Hårbottentinea: fjällning kan vara mycket diskret, ibland rodnad
 • Ärrbildande håravfall: ofta hårbottenfollikuliter, ärromvandlad hud
 • Traktionsalopeci: orsakas av hårt uppsatt hår, sitter ofta vid tinningarna
 • Trichotillomani: ofta asymmetriskt, olika längder på hårstråna, ibland kala områden
 • Syfilis: sekundär och tertiär

Behandling

Telogent håravfall

Lugnande besked, om inte bakomliggande sjukdom finns. Återväxt efter 3-6 månader.

Androgent håravfall

Män: Minoxidil forte lokalt 2 gånger dagligen kan ge viss återväxt efter 6 månader, men förloras vid utsättning. T Finasteride 1 mg dagligen. Ger viss återväxt som ofta förloras efter utsättning. Endast mellan 18 och 41 års ålder.

Kvinnor: Oftast långsam försämring men stannar upp. Viss effekt av Minoxidil. Ingen effekt av T Finasteride.

Hårtransplantation ersätts ej inom sjukvårdens ramar.

Alopecia areata

Ingen effektiv behandling finns. Mindre fläckar hos vuxna kan behandlas med lokal steroid Grupp III-kräm (mometason) 1 gång dagligen i randzonen under 6-8 veckor.

Små, enstaka fläckar god prognos för återväxt - viss risk för återfall.

Sämre prognos om snabb och stor utbredning, debut i ung ålder, atopisk sjukdom.

Ärrbildande håravfall

Ingen effektiv behandling finns, men antibiotika eller Isotretinoin kan användas av hudläkare.

Hårersättning

Dermatolog har förskrivningsrätt för bidrag till postisch/tupé och peruk.

Om innehållet

Författare: Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan

Granskare: Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda Vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Victoria Zekkar, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Aleris vårdcentral Stureplan, Veronica Widén Karlsson, överläkare, SÖSAM, Södersjukhuset, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm

Uppdaterat enligt Kloka listan: Januari 2021

Publicerat:

Uppdaterat: