Klavus

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Allmänläkare bör kunna bedöma klavi och ge adekvata behandlingsråd.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

Vid oklar diagnos eller misstanke om malignitet.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, förändring över tid)
 • Status: Lokalisation, storlek, enstaka eller multipla lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Aktuella läkemedel
 • Utförda utredningar
 • Utprövad behandling: Effekt, behandlingstid

Utredning

Symtom

 • Hyperkeratos oftast centralt under framfoten, ofta ömmande
 • Sitter ibland på tryckställen över lilltån eller andra småtår
 • Över MPT-lederna I och V

OBS! Inga trombotiserade kärl (finns vid vårtor).

Riskfaktorer

 • Framvalvsinsufficiens
 • Trånga skor

Differentialdiagnos

Vårtor sitter oftare på icke tryckställen, trombotiserade kärl ses vid nedhyvling. Vid atypisk bild misstänk tumör.

Behandling

Nedhyvling med skalpell, ger ofta momentan smärtlindring. Fotfil är inte tillräcklig behandling. Ibland utskärning av den centrala taggen som trycker.

OBS! Viktigt att patienten underhåller efter varje duschning.

Få bort utlösande faktorer. Användning av pelott eller andra fotbäddar vid framvalvsinsufficiens. Bekväma skor.

Patienten kan ta kontakt med fotterapeut för nedslipning (ingår ej i medicinsk fotvård).

Liktornsplåster kan provas.

Kryokirugi har ingen plats i behandling av klavi – risk för ärrbildning.

Komplikationer

Snedbelastning av foten med värk i knä och höft.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.