Ligamentär instabilitet

Stukad fotled

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Utredning och icke kirurgisk behandling

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Kirurgisk behandling, bara om patienten är motiverad för kirurgi
 • Om fortsatta instabilitetsbesvär efter minst 3 månader aktiv rehabilitering
 • Informera rökare att rökstopp krävs före operation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fotled belastade bilder)
 • Anamnes och status, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder inför besöket

Utredning

Symtom

Akut

 • Svullnad på grund av blödning
 • Smärta

Kroniska instabilitetsbesvär

 • Vanligtvis instabilitet och osäkerhetskänsla på ojämnt underlag
 • Belastningssmärta
 • Recidiverande distorsioner med svullnad och ökande smärta
 • Upphakningar och låsningar och senare även inskränkt rörlighet

Handläggning vid utredning

Stukad fotled är en vanlig skada då ett eller flera ledband tänjs ut, går av eller släpper med sitt fäste. Akut är tryckförband, högläge och tidig rörelseträning med belastning viktigt.

I de allra flesta fall leder stukning inte till några bestående besvär men fysioterapeut-rehabilitering och stabiliserande bandage kan vara av värde.

Vid sena besvär i form av smärta, upphakningar och instabilitet kan ny belastad röntgen och remiss till ortoped/fotkirurg vara av värde.

De patienter som inte blir bra kan förutom uttänjda ledband ha andra skador i fotleden.

Behandling

Akut

 • Högläge
 • Kompressionsförband
 • Kyla
 • Stabiliserande bandage/orthos eventuellt
 • Belasta, eventuellt med kryckor

Kroniska instabilitetsbesvär

 • Träning av stabilitet och styrka med fysioterapeuti minst 3 månader
 • Antiinflamatorisk medicinering eventuellt

Kirurgisk behandling

 • Om bestående instabilitet efter minst 3 månaders rehabilitering, remiss till fotortoped
 • Vid operationen stramas ledbanden upp. Omkringliggande vävnad inspekteras och kombinerade skador åtgärdas samtidigt
 • Efter operationen har man vanligtvis gips eller arthos, behandlingstiden är individuell beroende på vilka skador som åtgärdats
 • Vanligtvis får man belasta, ibland behövs kryckor som stöd
 • Smärtstillande och/eller antiinflammatorisk medicinering behövs första tiden

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har och ofta behövs kortare vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta upp till 6-8 veckors sjukskrivning.

Uppföljning

 • Patienten följs ibland upp via mottagning eller ibland direkt till fysioterapeut
 • Första återbesök är efter 2-3 veckor med sårkontroll, borttagande av stygn och av- eller omgipsning. Gipset kan ibland ersättas av orthos
 • Läkning efter operation tar normalt 4-8 veckor
 • Vid komplikation ska patienten hänvisas till opererande enheten

Komplikationer

 • Den vanligaste komplikationen är infektion. Denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt.
 • Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer.
 • Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning, belastning och högläge.
 • Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor efter avgipsning eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.