Pustulosis palmo plantaris

PPP

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Patienter med PPP som svarar på lokalbehandling eller där patienten har lindriga och acceptabla besvär.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

Patienter med PPP som inte svarar på lokalbehandling och vid snabba recidiv och besvärande hudförändringar.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, förändring över tid, klåda, smärta, fjällning, hereditet
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka eller multipla, lesioner, daktylit eller svullen sternoklavikularled
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar: tyreoideasjukdom, diabetes
 • Utförda utredningar: tyreoidearover
 • Utprövade behandling: Effekt, behandlingstid

Bakgrund

Epidemiologi

 • Av de drabbade är 95 procent kvinnor
 • Majoriteten röker eller snusar
 • Debutålder oftast efter 40-50 års ålder

Riskfaktorer

 • Etiologi okänd
 • Hypotesen är att nikotin framkallar inflammation i svettkörtelgångar och i dermis

Triggerfaktorer

Rökning är en starkt bidragande utlösande faktor.

Samsjuklighet

 • Tyreoideasjukdom hos10-20 procent, både hypo-/hypertyreos
 • Artrit i sternoklavikularleden (SAPHO) hos knappt 50 procent

Utredning

Symtom

 • Utslagen sitter ofta på och runt hälar och centralt i hålfoten/handflatan, ofta upp mot handleden
 • Huden är rodnad med sterila varblåsor, 2-5 mm stora. Färska varblåsor är gula, intorkade rödbruna
 • Vanligt med hyperkeratoser och ragader

Utredning

 • Typisk klinisk bild
 • Eventuellt screening för tyreoideasjukdom

Differentialdiagnos

 • Eksem
 • Psoriasis
 • Tinea
 • Paradoxal läkemedelsreaktion på behandling med TNF-α-hämmare (infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumabpegol, golimumab) framförallt vid behandling mot RA och inflammatoriska tarmsjukdomar

Behandling

 • PPP är svårt att läka ut och målet med behandlingen är att patienten ska ha så lite besvär som möjligt och kunna gå på sina fötter
 • Nikotinstopp lindrar besvären hos många och kan även medföra utläkning
 • Lokalbehandling: Grupp IV-steroid enligt nedtrappningsschema under 4-6 veckor.
  OBS! Risk för atrofi vid långvarig behandling
 • Hydrokolloidalt förband (DuoDERM, Hydrokoll) som smärtlindring (fäst med Mefix)
 • Ibland krävs Grupp IV-steroid under ocklusion med hydrokolloidal platta
 • Feta salicylsyrehaltiga krämer som mjukgörande, till exempel Salicylsyra 5% i Locobase, till natten kan ibland räcka som behandling

Behandling hos specialist

 • Grupp IV-steroid under ocklusion med hydrokolloidal platta
 • Systembehandling: Acitretin (Neotigason), eventuellt Methotrexate, sämre effekt. Cyklosporin ger minskat antal pustler
 • Bästa behandling är så kallad RePUVA (Acitretin kombinerat med P(soralen)+UVA) där cirka 75 procent läker temporärt

Sjukskrivning

Hur länge patienten måste vara borta från arbetet varierar beroende på arbetsuppgifter men kan kräva flera månaders sjukskrivning.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Psoriasis och pustulosis palmoplantaris (ppp)

Komplikationer

Hudatrofi vid överbehandling med framförallt grupp IV-steroid.

 1. Behandling av psoriasis. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011;22(4). http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev%20110811_L%c3%a4kemedelsrekommendationer%20psoriasis%5b1%5d.pdf

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.