Sköldkörtelrubbningar hos barn


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Grundutredning enlig nedan.

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Vid avvikande provsvar för bedömning och behandling, se under rubrik Utredning.

Remiss till barnendokrinologisk mottagning

  • Ta kontakt med barnendokrinolog direkt om barnet har sköldkörtelrubbning och är allmänpåverkat
  • Vid hypertyreos skrivs remiss direkt till barnendokrinolog

Remissinnehåll

  • Hereditet
  • Aktuella symtom
  • Provsvar (TSH, fritt T4, TPO och vid hypertyreos även TRAK)
  • Tillväxtkurva (BVC och skola) ska medfölja remissen, då det vid sjukdomar i sköldkörteln är av särskild vikt att bedöma även små avvikelser på vikt- och längdkurva

Bakgrund

Epidemiologi

Både hypo- och hypertyreos kan förekomma i alla åldrar men är vanligast hos flickor i tonåren. Hypotyreos är vanligare hos barn med Downs syndrom och Turners syndrom. Förvärvad hypotyreos är oftast autoimmun. Hypotyreos kan även vara jodbristorsakad (förekommer inte i Sverige).

Utredning

Symtom

Hypotyreos

Kongenital: Upptäcks via neonatal screening där förhöjt TSH upptäcks. De sällsynta fallen av central hypotyreos beroende på hypofysär svikt (lågt TSH med lågt fT4) fångas därför inte i screeningen.

Förvärvad: Dålig längdtillväxt tillsammans med lätt viktökning, försenad pubertet. ”Vuxensymtom” på hypotyreos som trötthet, frusenhet, förstoppning, torr hud, bradykardi och håravfall är ofta mindre uttalade hos barn och kan bli tydliga först retrospektivt efter substitution med sköldkörtelhormon.

Hypertyreos

Viktnedgång, takykardi, trötthet, muskelsvaghet, psykisk labilitet. Endokrin oftalmopati är ovanligt hos barn.

Laboratorieprover

Sjukdomar i sköldkörteln utreds med provtagning av TSH och fritt T4 samt kompletteras med antikroppsbestämning (anti-TPO och TRAK) och palpation av tyreoidea vid avvikande provsvar.

Schema för uppföljning vid avvikande provsvar

Provsvar

Åtgärd

Lågt TSH och förhöjt fT4
Vid provsvar som vid hypertyreos tas proverna

om direkt och kompletteras med anti-TPO och

TRAK. Remiss skrivs direkt till barnendokrinolog

om provtagning fortsatt talar för hypertyreos.


Status kompletteras med inspektion av tyreoidea,

registrering av vilopuls samt bedömning av

tillväxtkurvans förlopp. BMI-utvecklingen kan vara

upplysande avseende den kliniska signifikansen i

lab-avvikelserna.

TSH >10 oavsett övriga provsvar

Remiss till BUMM efter komplettering med prover

( fritt T4, anti-TPO och TRAK) samt viktigt att bifoga

tillväxtkurva.

TSH förhöjt men <10TSH <5 och fT4 inom normalomådet: Om TPO-ak

negativ kontroll efter ½ år. Om förhållandena då är

stationära avslutas kontrollerna.


TSH 5-10 och fT4 inom normalområdet eller vid

positiv TPO-ak: Kontroll av proverna inom 1-2

månader. Remiss till BUMM om TSH kvarstår tydligt

förhöjt.


Då TPO-ak är positivt men fT4 och TSH är normala

finns risk att på sikt utveckla hypotyreos varför det

kan vara befogat med årliga kontroller av

tyreoideavärden.


Obesitas medför vanligen lätt förhöjt TSH med

normalt fT4: Då TSH <10 och TPO-ak neg kan ny

kontroll göras efter ½ år. Om förhållandena då är

stationära avslutas konrollerna. Då TPO-ak är positiv

kontrolleras fT4 och TSH minst årligen för att bevaka

eventuell utveckling mot hypotyreos. Remiss till BUMM om fT4 ligger nära eller nedanför nedre normalgränsen.

Om innehållet

Författare: Lars Hagenäs, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Katrin Engel, distriktsläkare, Boo vårdcentral

Granskat av: Eva Edelstam, distriktsläkare, Curera Hornstulls vårdcentral, Ann-Marie Holmen, distriktsläkare, Vallentunadoktorn, Charlotte Oja, distriktsläkare, Curera Farsta vårdcentral, Jenny Salemyr, bitr överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Björn Rathsman, överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för barn- och ungdomsmedicin: Helena Martin, ordf, december 2016

Publicerat:

Uppdaterat: