Uppföljning av benigna kolonpolyper

Medicinskt område:
Mage och tarm

Relaterad information

Endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi (Svensk Gastroenterologisk Förening)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?