Gonorré

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Initial diagnostik, information till patienten och smittspårning, se Remissinnehåll nedan.

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Remiss till venereologisk mottagning

 • Sesam Huddinge. I TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller
 • Sektion Hud med Sexuell hälsa, Ersta sjukhus (tillhör Karolinska Universitetssjukhuset). I TakeCare: Ersta Spec sexuell hälsa eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM)

Behandling/uppföljning sker på venereologisk mottagning då antibiotikaresistensen för de vanligaste antibiotika är utbredd. Kontakta STI-mottagning per telefon vid akuta besvär. De tar vanligen emot patienten med kort väntetid.

Smittspårning: Mottagning Sesam Hud Huddinge, Hud- och STI-mottagningen, Södersjukhuset eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Remissinnehåll för behandling och smittspårning

 • Symtomduration
 • Klinisk undersökning
 • Bifoga PCR-svar samt odlingssvar om det har tagits
 • Eventuella läkemedel och andra sjukdomar

Bakgrund

Epidemiologi

 • Förekommer hos män och kvinnor, även hos spädbarn efter vaginal förlossning
 • Resistensproblematik
 • Obs! Incidensen ökar hos både män och kvinnor (2017)

Utredning

Symtom

 • Tjock, vit- eller gulaktig flytning från urinrör, vagina eller ändtarm
 • Sveda eller obehag i urinröret, vagina eller ändtarm
 • Ibland lätt obehag i halsen eller halsfluss
 • Hos kvinnor mellanblödningar och lågt sittande buksmärtor men oftast inga symtom, framförallt om gonorrén är lokaliserad till andra lokaler än urinröret
 • Kan ge salpingit (dubbelsidig) och epididymit (ensidig) och risk för sterilitet
 • Infektion utan symtom är vanligt, framförallt vid gonorré i svalg och rektum och vid genital gonorré hos kvinnor
 • Ensidig konjunktivit

Handläggning vid utredning

DNA-test används som screening i alla lokaler. Hos mannen urinprov och hos kvinnan urinprov med vaginalsvabb. Efter sexuell anamnes även prov från svalg och rektum i förekommande fall.

Positiv DNA-test måste verifieras med odling, görs på specialistklinik före behandling.

Obs! Inte sällan dubbelinfektion med klamydia.

Avråd från all form av sexuella kontakter tills att svar på kontrollprov efter behandling har kommit (ska vara negativt).

Differentialdiagnos

Klamydia

Mycoplasma genitalium

Behandling

 • Sker på specialistkliniker med tanke på den stora förekomsten av resistens mot antibiotika, till exempel penicllin, azitromycin och ciprofloxacin
 • Avråd från all form av sexuell kontakt med annan person tills att svar på kontrollprov efter behandling har kommit (som ska vara negativt)

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Se mer information om gonorré (Smittskydd Stockholm).

Sjukskrivning

Ej nödvändig.

Uppföljning

Uppföljning med kontrollprov 1-2 veckor efter avslutad behandling görs på specialistklinik.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.