Myelom SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Följande ska föranleda misstanke

Förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring.

 • Skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben)
 • Patologiska frakturer, till exempel kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion
 • Anemi
 • Hyperkalcemi
 • Polyneuropati eller rizopati
 • Njursvikt
 • Hög SR
 • Osteoporos hos män och premenopausala kvinnor
 • Återkommande bakteriella luftvägsinfektioner

Vid misstanke ska följande prover tas:

 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • Elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat kalcium) och P-kreatinin
 • Fraktionerade proteiner i serum och urin (till exempel U-elektrofores och S-elektrofores). Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen

Observera: Vid symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion ska specialistvården omgående kontaktas på telefon.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid något av följande, oavsett symtom:

 • M-komponent IgG eller IgA i serum >15 g/l
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
 • Monoklonala lätta kedjor i urinen >500 mg/dygn
 • S-FLC-kvot >100 (involverad lätt kedja måste vara >100 mg/l)
 • Histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för plasmacellsmalignitet
 • Fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet

Välgrundad misstanke föreligger även vid:

 • Minst ett av följande provsvar:
  • hypogammaglobulinemi
  • M-komponent i serum eller urin (ej IgM)
  • patologisk S-FLC-kvot
 • tillsammans med minst ett av följande symtom förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:
  • anemi
  • njursvikt
  • hyperkalcemi
  • skelettengagemang enligt ovan (misstanke om myelom)

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Patienter med M-komponent som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt ordinarie rutiner.

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd, symtomduration, allmäntillstånd och övriga sjukdomar, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till inremitterande/bemannad tjänstetelefon på vårdcentralen

Remissen skickas till

Capio S:t Görans Sjukhus, Hematologmottagningen, Sankt Göransplan 1,112 81 Stockholm
Områdesindelning för patienten: Kungsholmen, Bromma, Järva, Ekerö, Östermalm, Västerort

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Hematologiskt Centrum, 141 86 Stockholm
Områdesindelning för patienten: Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn, Skärholmen, Älvsjö, Vantör

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Hematologiskt Centrum, 171 76 Stockholm
Områdesindelning för patienten: Norrmalm, Östermalm, Lidingö, Danderyd, Täby, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby

Södersjukhuset, Hematologmottagningen, 118 83 Stockholm
Områdesindelning för patienten: Södermalm, Söderort, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?