Uppdaterat vårdprogram: Kardiovaskulär prevention

I kunskapsstödet presenteras en förenklad översikt över kardiovaskulär prevention ur ett primärvårdsperspektiv som nu kompletterats avseende kronisk njursjukdom.

Kardiovaskulära sjukdomar är vanliga. För att ge rätt behandling behöver vårdpersonal ta hänsyn till patientens samlade sjukdomstillstånd och riskfaktorer.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.