Uppdaterat vårdprogram: Gastroesofageal reflux och esofagit

Det uppdaterade vårdprogrammet ger ett mer utförligt stöd vid handläggning vid utredning respektive behandling, främst kring PPI-behandling.

Illustration till vårdprogram gastroesofageal reflux

Programmet länkar också till ny patientinformation om uttrappning av PPI på Janusinfo.

Läs mer i vårdprogrammet:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.