Uppdaterat vårdprogram: Hypertyreos

Vårdprogrammet Hypertyreos har skrivits om och innehåller mer utförligt stöd för handläggning och tolkning av tyreoideaprover.

Det uppdaterade vårdprogrammet innehåller även information om endokrin oftalomopati.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.