Kolecystit, akut

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Ska bedömas på akutmottagning, vid behov primär bedömning av patienter som söker primärvård.

Remiss till specialiserad öppenvårdsmottagning

 • Vid utebliven effekt av behandling
 • Vid oklar diagnos
 • För ställningstagande till kirurgisk åtgärd
 • För behandlingsalternativ som ges inom specialiserad vård

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes och status
 • Genomförd utredning och relevanta fynd
 • Effekt av eventuellt given behandling

Remiss till akutmottagning

 • Alla med misstänkt akut kolecystit

Remissinnehåll

 • Relevant anamnes och status
 • Om tidigare bekräftat gallsten

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Sammanfattning kring utredning, bedömning och behandling
 • Läkemedelsförändringar
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvården
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

Bakgrund

Epidemiologi

 • Cirka 20 procent av alla patienter med symtomgivande gallstenssjukdom får en akut kolecystit
 • Incidensen ökande upp till 50-60 års ålder
 • Lika vanligt hos män som kvinnor

Etiologi

 • Obstruktion: gallsten
 • Icke-obstruktivt i samband med IVA-vård, akut trauma, större kirurgi

Riskfaktorer

Utredning

Symtom

 • Ihållande svår smärta eller uttalad ömhet under höger arcus, som ofta förvärras. Ibland med utstrålning mot ryggen
 • Smärtduration brukar överstiga 24 timmar
 • Ofta subfebrilitet
 • Ibland lätt ikterus, se vårdprogram Ikterus
 • Initialt illamående, ibland kräkningar - vänder ofta efter något dygn
 • Efter några dagar brukar temperaturen gå tillbaka och smärtorna klinga av men kan ibland tillta

Anamnes

 • Aktuella symtom: smärtanamnes, debut, duration, förlopp, temperaturstegring, tecken på gallgångsstas?
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar, känd gallstenssjukdom? Tidigare bukkirurgi?
 • Aktuella läkemedel
 • Ärftlighet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Temp
 • Palpation av buk: palpömhet under höger arcus. Peritonitstatus?
 • Inspektion av hud och ögonvitor
 • Om allmänpåverkan: auskultation av hjärta och lungor, puls och blodtryck
 • Överväg EKG

Handläggning vid utredning

 • Klinisk diagnos baserat på anamnes och status

Laboratorieprover

 • CRP
 • Om osäker diagnos: ALAT, ALP, bilirubin, panreasamylas

Differentialdiagnoser

 • Akut kolangit – Charcot’s triad: feber, buksmärtor, ikterus
 • Primär biliär kolangit (PBC) – oftast medelålders kvinnor, förhöjd sänka, förstorad lever, klåda, trötthet, ikterus
 • Primär skleroserande kolangit (PSC) – oftast associerad med IBD , klåda, trötthet, ikterus, eventuellt feber
 • Akut hepatit – influensasymtom, feber, ikterus
 • Malignitet
 • Perforerad ulkus
 • Pneumoni
 • Njursten/pyelonefrit
 • Appendicit/Divertikulit

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Fortsatt handläggning på akutsjukhus
 • Oftast i behov av akut kirurgisk åtgärd, om ej operabel kan konservativ behandling vara aktuell
 • Om allmänpåverkan, i väntan på transport: smärtstillande diklofenak 75 mg intramuskulärt eller 100 mg suppositorier

Uppföljning

 • Okomplicerade fall behöver inte följas upp
 • Uppföljning via kirurgmottagning:
  • Konservativ behandling
  • Drän
  • Komplikationer efter gallkirurgi

Komplikationer

 • Akut kolangit
 • Sepsis
 • Perforation, peritonit, abscess
 • Komplikationer till kolecystektomi: infektion, galläckage, blödning.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.