Stäng

Ett kunskapsstöd för dig som arbetar i primärvården

Nytt om ögonprogrammen

Ett antal vårdprogram som ersätter nuvarande Viss-program har hämtats in från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK.

Förtydligande i vårdprogram UVI hos kvinnor

I december publicerades tre nya vårdprogram om urinvägsinfektion på Viss. Nu har förtydliganden gjorts under rubrik Vårdnivå och remissrutiner i Urinvägsinfektion hos kvinnor.

Senast uppdaterade kunskapsstöd

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.