Hjärta och kärl


Med anvisningar för handläggning under covid-19-pandemin.

Med anvisningar för handläggning under covid-19-pandemin.

Vårdprogram

Djup ventrombos

Vårdprogram

Förmaksflimmer

Vårdprogram

Hjärtsvikt

Omvårdnadsprogram

Hjärtsvikt - omvårdnad

Vårdprogram

Hyperlipidemi

Vårdprogram

Hypertoni

Omvårdnadsprogram

Hypertoni - omvårdnad

Vårdprogram

Lungemboli

Vårdprogram

Raynauds fenomen

Vårdprogram

Stroke

Vårdprogram

Stroke, akut

Vårdprogram

Synkope

Vårdprogram

Vitier

Relaterad information