Nervsystemet och smärta

Vårdprogram

Arachnoidalcystor

Vårdprogram

Epilepsi

Vårdprogram

ME/CFS

Vårdprogram

Polyneuropati

Vårdprogram

Stroke

Vårdprogram

Tremor

Vårdprogram

Yrsel

Huvudvärk

Vårdprogram

Akut huvudvärk

Vårdprogram

Migrän hos vuxna

Vårdprogram

Spänningshuvudvärk

Kognitiva störningar

Vårdprogram

Kognitiv sjukdom

Omvårdnadsprogram

Kognitiv sjukdom - omvårdnad

Neuropsykiatri

Vårdprogram

Cerebral pares

Smärta

Vårdprogram

Fibromyalgi

Vårdprogram

Opioidbehandling

Omvårdnadsprogram

Smärta - omvårdnad

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?